Logo Cung Cấp
Hà Tĩnh đề nghị Bộ GTVT cho tỉnh đầu tư mở rộng hơn 543m Quốc lộ 8

Hà Tĩnh đề nghị Bộ GTVT cho tỉnh đầu tư mở rộng hơn 543m Quốc lộ 8

1 năm trước baohatinh.vn

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản đề nghị Bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đồng ý để Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh đầu tư nâng cấp mở rộng Quốc lộ 8 đoạn qua khu vực cổng A - Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.


Nhiều đoạn thuộc khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo xuống cấp, thường xuyên gây ùn tắc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ảnh: Tiến Phúc

Phân đoạn đề nghị đầu tư từ km84+319,95 đến km84+863,38 có chiều dài 543,43m nằm trong dự án Hạ tầng kỹ thuật khu vực cổng A Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo.

Trong đó, quy mô đầu tư đoạn từ km84+319,95 đến km84+435,06 dài 115,11m có bề rộng nền đường 9m, bề rộng mặt đường và gia cố lề 8m (phù hợp với quy mô thiết kế dự án đã được Bộ GTVT phê duyệt).

Đoạn từ km84+435,06 - km84+863,38 dài 428,32m (nằm ngoài phạm vi dự án của Bộ GTVT phê duyệt) có quy mô bề rộng nền đường 21m; bề rộng mặt đường 15m; bề rộng vỉa hè mỗi bên 2m; bề rộng giải phân cách 2m (phù hợp với Quy hoạch chi tiết 1/500 điều chỉnh đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt).

Quốc lộ 8 là tuyến Quốc lộ chính nằm trong tuyến hành lang Đông Tây, tuyến đường ngang đối ngoại quan trọng nối hệ thống cảng biển khu vực miền Trung với các nước Lào, Thái Lan; đây là con đường được xác định trọng yếu trong Hiệp định Hợp tác Việt - Lào năm 2004 và nằm trong hệ thống đường bộ Châu Á.

Nhờ sự quan tâm của Bộ GTVT đoạn tuyến từ km0+00 - km37+00 đã được đầu tư hoàn thành nâng cấp mở rộng và đang tiếp tục triển khai đoạn km37+00 - km85+300, nhưng do khó khăn về nguồn vốn nên nhiều năm lại đây phải phân kỳ đầu tư, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công từng bước; hiện tại mới triển khai thi công đoạn từ km37+00 đến km52+00 và 2 cầu trên tuyến, các đoạn tuyến còn lại chưa rõ thời điểm tiếp tục triển khai thưc hiện.

Trong khi đó, thời gian qua, nhiều đoạn tuyến đã bị xuống cấp nghiêm trọng, nhất là đoạn km84+319,95 - km84+863,38 thuộc khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, thường xuyên gây ùn tắc cửa ngõ biên giới, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Nhằm chỉnh trang cảnh quan khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo theo quy hoạch chi tiết xây dựng điều chỉnh được duyệt, đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật, đồng thời phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư, với vai trò hết sức quan trọng của tuyến QL 8 thì việc sớm nâng cấp, mở rộng đoạn qua khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo là rất cần thiết.

Thành Vinh