Logo Cung Cấp
Triển lãm và trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa

Triển lãm và trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa

1 năm trước nld.com.vn

Chiều 22-11, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức triển lãm và trưng bày tư liệu với chủ đề Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý nhằm giới thiệu những tư liệu, bản đồ khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.


Tại triển lãm, Ban Tổ chức trưng bày 30 hình ảnh về tư liệu, bản đồ, giới thiệu những bằng chứng lịch sử, pháp lý chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; trưng bày 20 hình ảnh biển, đảo tỉnh Quảng Ngãi. Triển lãm cũng kết hợp trình chiếu phần mềm triển lãm số 3D trên màn hình về chủ đề "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý".

Sinh viên, học sinh tham dự triển lãm trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa

Thông qua việc trưng bày các bản đồ, hiện vật, tư liệu, hình ảnh, các ấn phẩm xuất bản, triển lãm giúp nhân dân, sinh viên, học sinh tỉnh Quảng Ngãi hiểu rõ hơn về chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của đất nước trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ; góp phần khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thông qua các tư liệu lịch sử được công bố.

Tin-ảnh: T.Trực