Logo Cung Cấp
Hoạt động đối ngoại

Hoạt động đối ngoại

2 năm trước nhandan.com.vn

Theo phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái-lan, trong hai ngày 22 và 23-11, tại tỉnh Phu-kệt của Thái-lan, Đoàn đại biểu Việt Nam do đồng chí NGUYỄN HÒA BÌNH, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao dẫn đầu, đã dự Phiên họp lần thứ 7 Hội đồng Chánh án ASEAN (CACJ).


Phát biểu ý kiến tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao hoạt động hiệu quả của Ban Thư ký CACJ và các Nhóm công tác; khẳng định với tư cách là một thành viên của CACJ, Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam luôn sẵn sàng đóng góp, với trách nhiệm và thiện chí cao nhất vì thành công chung của CACJ, vì một Cộng đồng ASEAN gắn kết, dựa trên luật lệ, hướng tới người dân và lấy người dân làm trung tâm.

Tại phiên họp, các Chánh án của 10 nước ASEAN đánh giá cao các tòa án thành viên tích cực cập nhật thông tin tư pháp và pháp luật lên cổng thông tin điện tử Tòa án các nước ASEAN; thảo luận các biện pháp thúc đẩy hợp tác trong ASEAN về lĩnh vực tòa án và tư pháp; hoan nghênh Việt Nam đăng cai Phiên họp CACJ lần thứ 8.