Logo Cung Cấp
Chính sách mới - Quyết định mới

Chính sách mới - Quyết định mới

1 năm trước nhandan.com.vn

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 82/2019/NĐ-CP quy định về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng.


Theo đó, doanh nghiệp (DN) nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ phải là DN Việt Nam do tổ chức, cá nhân Việt Nam nắm giữ 100% vốn điều lệ. DN có nhu cầu xin cấp Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ chuẩn bị hồ sơ đề nghị gồm văn bản đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ theo mẫu; quyết định đưa cơ sở phá dỡ tàu biển vào hoạt động; quyết định của DN về việc mua tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ. Hồ sơ được tiếp nhận tại Cục Hàng hải Việt Nam…

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 30-12-2019.