Logo Cung Cấp
Giao ban công tác tuyên giáo các tỉnh, thành phố Đông Nam Bộ

Giao ban công tác tuyên giáo các tỉnh, thành phố Đông Nam Bộ

1 năm trước nhandan.com.vn

Ngày 22-11, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận), Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên giáo sáu tháng cuối năm 2019 các tỉnh, thành phố khu vực Đông Nam Bộ.


Đến nay, 10 tỉnh, thành phố trong cụm Đông Nam Bộ đã hoàn thành việc triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư đề nghị, ban tuyên giáo các tỉnh, thành phố khu vực Đông Nam Bộ tiếp tục tham mưu cấp ủy hướng dẫn tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng thời thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII; triển khai nghiêm túc chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới” trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tuyên giáo T.Ư; tăng cường phối hợp bảo đảm chủ quyền trên không gian mạng; chủ động nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng chính trị, dư luận xã hội, đề xuất cấp ủy các giải pháp xử lý những vấn đề, vụ việc phức tạp, nhạy cảm, không để phát sinh “điểm nóng” trên địa bàn; tăng cường chỉ đạo, quản lý, định hướng thông tin báo chí, thúc đẩy việc thực hiện quy hoạch báo chí theo lộ trình; phát huy sức mạnh của báo chí trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng...

PV