Logo Cung Cấp
Kiểm tra công tác hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

Kiểm tra công tác hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

1 năm trước nhandan.com.vn

Chiều 22-11, tại trụ sở Bộ Tư pháp (Hà Nội), Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ có buổi làm việc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ giao về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và việc bãi bỏ văn bản ban hành trái pháp luật của các bộ, cơ quan.


Mục đích của buổi làm việc nhằm kiểm điểm, đánh giá một cách đầy đủ, toàn diện, khách quan về kết quả, tình hình thực hiện nhiệm vụ theo các kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với các bộ trong việc thực hiện chức trách của mình về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và việc xử lý kết quả kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, làm rõ những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp khắc phục trong tổ chức thực hiện để thực hiện ngày càng tốt hơn công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

PV