Logo Cung Cấp
Trình Quốc hội miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật

Trình Quốc hội miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật

2 năm trước baodansinh.vn

Sáng nay, 22/11, Quốc hội họp về nội dung nhân sự, xem xét miễn nhiệm Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.


Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đối với ông Nguyễn Khắc Định. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến.

Trình bày tờ trình của UB Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nêu rõ, tại kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã bầu ông Nguyễn Khắc Định làm Ủy viên UB Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm UB Pháp luật. UB Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội miễn nhiệm chức vụ này với ông Nguyễn Khắc Định để đảm nhiệm công tác mới.

Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế với bà Nguyễn Thị Kim Tiến do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày trước Quốc hội.

Việc miễn nhiệm các chức danh trên được đại biểu Quốc hội thảo luận tại đoàn.

Chiều nay, kết quả thảo luận về nội dung này được báo cáo trước Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Bộ Y tế trước khi người được miễn nhiệm có ý kiến.

Việc miễn nhiệm các chức danh nêu trên sẽ được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố trước khi Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Nghị quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế.

Ông Nguyễn Khắc Định sinh năm 1964, quê Thái Bình, là tiến sĩ luật. Ông có nhiều năm công tác tại Văn phòng Chính phủ, từng giữ chức Vụ trưởng Vụ Thư ký - biên tập, Trợ lý của Thủ tướng.

Bộ Chính trị vừa qua đã có quyết định phân công ông Nguyễn Khắc Định làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến (60 tuổi, quê Hà Tĩnh) là Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), khóa XI; Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Y tế từ năm 2011. Bà Tiến không tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và là nữ Bộ trưởng duy nhất trong Chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Đầu tháng 7 năm nay, Bộ Chính trị quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Tiến làm Trưởng ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương.

CHÂU GIANG