Logo Cung Cấp
Đẩy mạnh hoạt động phương pháp, chú trọng kỹ năng thực hành kỹ thuật ô tô

Đẩy mạnh hoạt động phương pháp, chú trọng kỹ năng thực hành kỹ thuật ô tô

1 năm trước www.qdnd.vn

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật ô tô thuộc Tổng cục Kỹ thuật (tiền thân là Trường Tiến bộ, Trường Đào tạo lái xe và thợ sửa chữa), khai giảng khóa 1 đào tạo lái xe ô tô và thợ sửa chữa ô tô đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam vào ngày 25-11-1951, đến nay, nhà trường đã trải qua 68 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành.


Là cơ sở giáo dục công lập, nhà trường được giao nhiệm vụ đào tạo học viên trình độ trung cấp, chuyển loại trung cấp kỹ thuật ô tô, trạm nguồn điện, trung cấp kỹ thuật cơ khí; thợ sửa chữa ô tô, trạm nguồn điện; lái xe ô tô quân sự các hạng; đào tạo nâng bậc lái xe các hạng, bổ túc, tập huấn lái xe phục vụ các hội nghị ASEM, APEC, ASEAN, lái xe cho lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và tham gia đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; giảng dạy giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên.

Lãnh đạo Trường Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật ô tô kiểm tra công tác huấn luyện lái xe hạng D. Ảnh: Quang Lộc

Hiện nay, phương tiện ô tô quân sự phục vụ đào tạo của nhà trường đã có thời gian sử dụng lâu năm, tình trạng kỹ thuật xuống cấp; địa bàn hoạt động đào tạo rộng, phân tán; tình hình giao thông ngày càng phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, nhất là huấn luyện thực hành lái xe... Để nâng cao chất lượng đào tạo, nhà trường đã triển khai toàn diện, đồng bộ nhiều giải pháp, coi trọng công tác xây dựng kế hoạch sát nội dung, chương trình, quy trình đào tạo, đồng thời linh hoạt điều chỉnh cho phù hợp với từng điều kiện huấn luyện, giảng dạy các đối tượng. Mọi hoạt động được quản lý, điều hành thống nhất theo phân cấp và tổ chức hiệp đồng cụ thể; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành giáo dục, đào tạo. Nhà trường thường xuyên cập nhật, điều chỉnh chương trình đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, giảm lý thuyết, tăng thực hành; tăng cường huấn luyện, rèn luyện ngoại khóa, hành quân đêm, huấn luyện đêm... Nhờ đó, kết quả đào tạo các khóa học đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2018-2019, nhà trường đào tạo gần 1.500 học viên hệ quân sự trình độ trung cấp, sơ cấp, lái xe các hạng, đạt chất lượng tốt; nhận được phản hồi tích cực từ các cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Riêng năm học 2018-2019, có 56,09% học viên ra trường đạt khá, giỏi, trong đó giỏi chiếm 15,86%. Nhà trường được Bộ Tổng Tham mưu tặng bằng khen vì đã có thành tích tốt trong thực hiện nhiệm vụ năm học. Trong năm học 2019-2020, ngoài thực hiện nhiệm vụ giáo dục-đào tạo thường xuyên, nhà trường còn hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện cho các đồng chí lái xe tham gia lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, đồng thời đang tổ chức huấn luyện đúng kế hoạch cho đội ngũ lái xe phục vụ các hội nghị cấp cao ASEAN năm 2020...

Nhằm phát huy kết quả đã đạt được và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2019-2020 và những năm tiếp theo, Trường Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật ô tô xác định quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của các cấp, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”. Nhà trường chú trọng xây dựng kế hoạch đào tạo, lịch huấn luyện bảo đảm chặt chẽ, linh hoạt và khoa học; duy trì nền nếp trong huấn luyện, không để xảy ra sai sót; triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, nhất là khi tham gia giao thông và khi huấn luyện trên các địa hình phức tạp; đẩy mạnh, đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng “tích cực”, chú trọng rèn luyện kỹ năng thực hành cho học viên; tiếp tục tổ chức đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên bằng phương pháp lấy ý kiến phản hồi của học viên, sinh viên, người sử dụng lao động...

Bên cạnh đó, nhà trường xác định tiếp tục xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ, giáo viên bảo đảm đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng và có dự trữ 10% theo quy định; đẩy mạnh các hoạt động phương pháp trong giảng dạy; chú trọng kỹ năng thực hành để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giáo dục-đào tạo trong tình hình mới; phấn đấu đến năm 2025 có hơn 40% giáo viên có trình độ sau đại học; 100% giáo viên giảng dạy cao đẳng, trung cấp, sơ cấp có trình độ đại học trở lên; 100% giáo viên dạy thực hành lái xe có trình độ trung cấp trở lên.

Trong xu thế các ngành, lĩnh vực đang đẩy nhanh tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Trường Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật ô tô sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục-đào tạo với nghiên cứu khoa học; ứng dụng công nghệ thông tin trong nghiên cứu khoa học, quản lý, điều hành mọi hoạt động; tập trung nghiên cứu các đề tài, chuyên đề trong quản lý, giáo dục, rèn luyện học viên; chú trọng xây dựng các phần mềm mô phỏng, sáng kiến cải tiến, mô hình học cụ có ứng dụng và hiệu quả cao trong công tác đào tạo và huấn luyện; đồng thời thường xuyên cập nhật rà soát, bổ sung, điều chỉnh, xây dựng chương trình đào tạo cho phù hợp với kỹ thuật công nghệ mới và sát thực tế trang bị, phương tiện kỹ thuật trong quân đội, từng bước triển khai xây dựng nhà trường theo mô hình "Nhà trường thông minh".

Đại tá NGUYỄN NĂNG THẮNG (Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật ô tô)