Logo Cung Cấp
Lực lượng vũ trang là nòng cốt trong phòng, chống thiên tai

Lực lượng vũ trang là nòng cốt trong phòng, chống thiên tai

1 năm trước www.qdnd.vn

Ngày 22-11, với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội đã cho ý kiến vào dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều với sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển; thông qua Luật Dân quân tự vệ và Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam với sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ; thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương với sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; tiến hành các thủ tục miễn nhiệm Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Bộ trưởng Bộ Y tế.


* Thông qua 3 luật, trong đó có Luật Dân quân tự vệ

* Miễn nhiệm Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế

Theo Khoản 2, Điều 6 dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều thì “lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã với nòng cốt là lực lượng dân quân tự vệ và các tổ chức, đoàn thể khác tại địa phương là lực lượng tại chỗ…”. Đại biểu Nguyễn Sỹ Hội (đoàn Nghệ An) cho rằng, chỉ nói “lực lượng nòng cốt ở cấp xã” và “nòng cốt là lực lượng dân quân tự vệ” là chưa đủ. Ví dụ, bão, gió trên biển, sóng thần, lũ quét, lũ ống ở vùng sâu, vùng xa không có dân quân tự vệ thì các đơn vị quân đội đóng quân trên đảo, ở cửa sông, cửa biển, biên giới và các đơn vị quân đội đang làm nhiệm vụ tại các địa bàn đó là lực lượng tại chỗ nhanh nhất. Vì thế, Khoản 2, Điều 6 cần thiết kế theo hướng “lực lượng nòng cốt phòng, chống thiên tai tại địa phương gồm: dân quân tự vệ, các tổ chức, đoàn thể của địa phương và lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn”.

Đại biểu Nguyễn Sỹ Hội nhấn mạnh, thời gian qua, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, dân quân tự vệ tham gia các hoạt động phòng, chống thiên tai rất hiệu quả, bắt đầu từ khi có dự báo, nắm thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, giúp đỡ nhân dân trong phòng, chống, di dời, sơ tán và tổ chức cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, nhân dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống. Vì thế, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo chỉnh sửa Khoản 3, Điều 6 dự luật có nội dung liên quan đến lực lượng vũ trang, điều động phương tiện, lực lượng tham gia phòng, chống thiên tai làm cơ sở cho các đơn vị quân đội, công an xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ nhanh và hiệu quả nhất.

Nhất trí với đại biểu Nguyễn Sỹ Hội, đại biểu Phạm Thành Tâm (đoàn Hậu Giang) đề nghị bổ sung thêm lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn vào lực lượng nòng cốt phòng, chống thiên tai. Để luật có tính khả thi, đại biểu nêu ý kiến, cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu, làm rõ tính thống nhất giữa dự luật với Luật Quốc phòng khi quy định về vị trí, vai trò của lực lượng dân quân tự vệ trong phòng, chống thiên tai.

Thông qua Luật Dân quân tự vệ với tỷ lệ 91,72% tán thành

Chiều 22-11, Quốc hội đã thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi); Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) được Quốc hội thông qua với tỷ lệ 91,72% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành. Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam được Quốc hội thông qua với tỷ lệ 91,51% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành. Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua với tỷ lệ 89,23% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành.

Cũng trong ngày 22-11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV đối với đồng chí Nguyễn Khắc Định. Đồng chí Nguyễn Khắc Định được miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV để tập trung thực hiện nhiệm vụ mới-Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Cùng với đó, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết Phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến được phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ Y tế để thực hiện nhiệm vụ mới-Trưởng ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương.

CHIẾN THẮNG