Logo Cung Cấp
BVSC sẽ phát hành 300 tỷ trái phiếu

BVSC sẽ phát hành 300 tỷ trái phiếu

1 năm trước bnews.vn

HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC (BVS) thông qua việc phát hành trái phiêu riêng lẻ năm 2019.


Tổng giá trị là 300 tỷ đồng, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, chia thành 2 đợt. Đợt 1 phát hành 150 tỷ đồng trong quý IV.

Đợt 2 phát hành 150 tỷ đồng còn lại, cách ngày phát hành đợt 1 không quá 3 tháng. Số tiền thu về giúp ổn định nguồn vốn, bổ sung tăng nguồn vốn lưu động và mua bán trái phiếu chính phủ.

Trái phiếu kỳ hạn 2 năm, không chuyển đổi, không tài sản bảo đảm. Kỳ tính lãi 6 tháng/lần kể từ ngày phát hành. Lãi suất cố định là 8,5%/năm.

Thùy Linh/BNEWS/HNX