Logo Cung Cấp
Sẽ trình UNESCO công nhận ca Huế là di sản của nhân loại

Sẽ trình UNESCO công nhận ca Huế là di sản của nhân loại

1 năm trước baophapluat.vn

Tỉnh Thừa Thiên Huế đang xây dựng hồ sơ trình UNESCO công nhận ca Huế là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.


Biểu diễn ca Huế

Ca Huế là một di sản văn hóa độc đáo của Cố đô Huế, có lịch sử ra đời, phát triển đã hàng trăm năm, gắn liền với văn hóa Huế. Hiện nay, Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy di sản ca Huế một cách bền vững. Sở Văn hóa- Thể thao phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế đưa ca Huế vào trường học.

Sau ba tháng tập huấn và nâng cao kỹ năng về ca Huế cho các giáo viên âm nhạc trên địa bàn TP Huế, hiện nay nhiều trường học đã tổ chức được các chương trình ngoại khóa, thành lập các CLB ca Huế cho học sinh. Việc đưa di sản ca Huế vào trường học không chỉ góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản này; mà còn là một trong những nội dung quan trọng hướng đến xây dựng hồ sơ Ca Huế trình UNESCO mà tỉnh Thừa Thiên Huế đang thực hiện.

Đồng thời, triển khai chương trình tập huấn chuyên môn và tổ chức kiểm tra, thẩm định lại trình độ, kỹ năng của đội ngũ ca sĩ, nhạc công đang hoạt động trong lĩnh vực này, tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động ca Huế trên sông Hương và phát triển ca Huế thính phòng.

Trước đó, vào năm 2015, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có Quyết định công nhận ca Huế là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Hồ sơ tư liệu về ca Huế rất phong phú; đội ngũ các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý của Huế nói riêng và Việt Nam nói chung có nhiều kinh nghiệm xây dựng hồ sơ, do đã thực hiện thành công không ít hồ sơ di sản trướcđó…

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở VHTT tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: Xét trên nhiều bình diện, ca Huế có giá trị tiêu biểu, nổi bật không chỉ trong phạm vi quốc gia hay khu vực, mà còn xứng đáng được xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Mỹ Hằng