Logo Cung Cấp
Các tỉnh, thành phố sẽ lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 thế nào?

Các tỉnh, thành phố sẽ lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 thế nào?

2 năm trước kinhtedothi.vn

Bộ GD&ĐT đã công bố danh mục 32 sách giáo khoa (SGK) lớp 1 được sử dụng trong trường phổ thông từ năm học 2020 – 2021, chiều ngày 22/11.


Hiện nay, Bộ GD&ĐT đang xây dựng thông tư để hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định của Luật Giáo dục. Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ GD&ĐT Thái Văn Tài nêu rõ: Thông tư này hướng dẫn việc lựa chọn SGK theo từng môn học, hoạt động giáo dục ở các cấp học và không quy định cứng là UBND các tỉnh phải chọn tất cả SGK của tất cả các môn học trong cùng một bộ hay chỉ được chọn 1 bộ SGK cho địa phương.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương xây dựng tiêu chí lựa chọn SGK phù hợp với nhu cầu và điều kiện tổ chức dạy học. Ảnh: internet.

UBND tỉnh xây dựng các tiêu chí để lựa chọn SGK phù hợp với nhu cầu và điều kiện tổ chức dạy học tại địa phương.

Ông Thái Văn Tài cũng cho hay, Bộ GD&ĐT sẽ quy định cụ thể thành phần của Hội đồng lựa chọn bộ SGK để căn cứ vào đó, UBND tỉnh, TP thực hiện. Thành phần lựa chọn SGK sẽ bao gồm các nhà quản lý giáo dục, nhà khoa học, đặc biệt là chiếm tỷ lệ đa số là các giáo viên trực trực tiếp giảng dạy môn học đó ở cấp học.

Bộ GD&ĐT không quy định cứng nhắc mà linh hoạt để việc lựa chọn SGK đảm bảo tính phù hợp với điều kiện từng vùng miền, địa phương.

Dưới đây là danh mục 32 SGK lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2020 – 2021:

Thủy Trúc