Logo Cung Cấp
Nhiều mô hình chăn nuôi hiệu quả

Nhiều mô hình chăn nuôi hiệu quả

2 năm trước www.baodongnai.com.vn

Trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu có 212 trại chăn nuôi theo hướng công nghiệp hoặc bán công nghiệp, quy mô đàn lớn, sử dụng giống tốt; nhiều trại sản xuất heo giống chất lượng cao, thực hiện nhiều mô hình sản xuất như: mô hình cải tạo đàn bò theo phương pháp thụ tinh nhân tạo, mô hình trồng cỏ kết hợp chăn nuôi bò Úc, mô hình xây dựng hệ thống làm mát trong chăn nuôi heo nái sinh sản, xây dựng an toàn dịch bệnh trong chăn nuôi...


Đến nay, trên địa bàn huyện có 15 trại chăn nuôi đạt tiêu chuẩn VietGAP (3 trại gà, 12 trại heo); 144 cơ sở chăn nuôi đăng ký sử dụng phần mềm Te-Food để truy xuất nguồn gốc sản phẩm thịt từ quầy bán lẻ đến nơi giết mổ, trang trại chăn nuôi sản xuất ra sản phẩm thịt đang được bán trên thị trường.

Ngọc Liên

Tin cùng danh mục