Logo Cung Cấp
Xây dựng nhãn hiệu hàng hóa

Xây dựng nhãn hiệu hàng hóa

1 năm trước www.baodongnai.com.vn

UBND huyện Vĩnh Cửu cho biết, ngoài bưởi Tân Triều đã được Cục Sở hữu trí tuệ chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý bưởi Tân Triều vào năm 2012, hiện nay trên địa bàn huyện đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp nhãn hiệu hàng hóa cho Hợp tác xã hươu, nai Hiếu Liêm đối với sản phẩm nhung hươu, nai.


Ngoài ra, Hợp tác xã nông nghiệp, thương mại dịch vụ xoài Phú Lý xây dựng nhãn hiệu hàng hóa xoài Phú Lý. Huyện cũng đang vận động Hợp tác xã dịch vụ, nông nghiệp xã Bình Lợi đăng ký thực hiện dự án liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ bưởi da xanh trên địa bàn xã Bình Lợi.

Đồng thời, đẩy mạnh Chương trình Mỗi xã một sản phẩm, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã và tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp, chú trọng ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất.

Vy Vy