Logo Cung Cấp
TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: CẦN PHÂN LOẠI, PHÂN CẤP THIÊN TAI

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: CẦN PHÂN LOẠI, PHÂN CẤP THIÊN TAI

1 năm trước quochoitv.vn

Liên quan đến các vấn đề về sửa đổi Luật phòng chống thiên tai và Luật đề điều nhiều đại biểu cho rằng lần này Dự thảo Luật đã có nhiều tiến bộ khi nhiều ý kiến từ lần góp ý trước đã được ban soạn thảo tiếp thu và đưa vào văn bản kịp thời.