Logo Cung Cấp
Công đoàn Viên chức tỉnh tiếp nhận 477 đoàn viên mới

Công đoàn Viên chức tỉnh tiếp nhận 477 đoàn viên mới

1 năm trước www.baodongnai.com.vn

Thực hiện Công văn số 638/LĐLĐ của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về việc sắp xếp tổ chức Công đoàn cơ sở chi cục thuế, kho bạc nhà nước các huyện, thành phố, mới đây Công đoàn Viên chức tỉnh đã tổ chức hội nghị tiếp nhận 477 đoàn viên Công đoàn đến từ 21 Công đoàn cơ sở của chi cục thuế và kho bạc nhà nước của 9 huyện và 2 thành phố Biên Hòa, Long Khánh. Số đoàn viên này sau khi tiếp nhận sẽ sinh hoạt tại Công đoàn cơ sở Chi cục Thuế và Kho bạc Nhà nước tỉnh.


Hội nghị tiếp nhận đoàn viên từ Công đoàn cơ sở Chi cục Thuế và Kho bạc Nhà nước tỉnh

Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Phạm Văn Chiến cho biết, những đoàn viên mới sau khi được tiếp nhận về sinh hoạt tại Công đoàn cơ sở mới sẽ tiếp tục học tập, nâng cao trình độ, chuyên môn, tham gia vào các phong trào thi đua, lao động sáng tạo, hoàn thành công việc tại cơ quan, đơn vị. Cùng với đó, các Công đoàn cơ sở của hai đơn vị trên tiếp tục đổi mới hoạt động, phát huy vai trò Công đoàn trong chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động.

Lan Mai