Logo Cung Cấp
Chi bộ Đảng trong doanh nghiệp FDI hoạt động hiệu quả

Chi bộ Đảng trong doanh nghiệp FDI hoạt động hiệu quả

1 năm trước www.baodongnai.com.vn

Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Định Quán Nguyễn Chánh Bổn cho biết, trên địa bàn huyện hiện có 3 doanh nghiệp FDI đã thành lập chi bộ Đảng với 54 đảng viên.


Các chi bộ Đảng tổ chức sinh hoạt nghiêm túc, hiệu quả, tích cực chỉ đạo Công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống đảng viên, đoàn viên và người lao động, đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, đáp ứng yêu cầu công việc tại các doanh nghiệp.

Thảo My