Logo Cung Cấp
Bảo tồn giá trị di sản hát văn, hầu đồng phù hợp thuần phong mỹ tục

Bảo tồn giá trị di sản hát văn, hầu đồng phù hợp thuần phong mỹ tục

1 năm trước baohatinh.vn

Chiều 22/11, tại di tích Đền Cả - Dinh đô Quan Hoàng Mười, Sở VHTT&DL phối hợp với thị xã Hồng Lĩnh tổ chức gặp mặt CLB Bảo tồn di sản hát văn và nghi lễ hầu đồng Hà Tĩnh nhân kỷ niệm ngày Di sản Văn hóa Việt Nam.


Buổi gặp mặt có sự tham gia của đại diện lãnh đạo Sở VHTT&DL, thị xã Hồng Lĩnh, cán bộ quản lý văn hóa một số huyện, thị, thành và các nghệ nhân thanh đồng trên địa bàn toàn tỉnh.

Thời gian qua, hoạt động thực hành tín ngưỡng hát văn, thực hành tín ngưỡng hầu đồng trên địa bàn Hà Tĩnh từng bước đi vào nền nếp, phù hợp thuần phong mỹ tục, văn hóa truyền thống của địa phương.

CLB Bảo tồn di sản hát văn Hà Tĩnh được thành lập với hơn 60 nghệ nhân, hoạt động thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ tại các di tích văn hóa trên địa bàn.

Trưởng phòng Di sản Sở VHTT&DL Nguyễn Tùng Lĩnh: Thời gian qua, Hà Tĩnh luôn quan tâm công tác quản lý, bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể theo đúng Luật Di sản

Thời gian qua, hoạt động của CLB Bảo tồn di sản hát văn Hà Tĩnh và Hội thanh đồng, đạo quan Hà Tĩnh được quản lý và duy trì các hoạt động hiệu quả theo đúng tôn chỉ, mục đích, phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của người Việt, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống.

Nghệ nhân Phạm Quang Hồng - Chủ nhiệm CLB Thanh Đồng Hà Tĩnh: Các thành viên nêu cao tinh thần trách nhiệm trong các hoạt động văn hóa tín ngưỡng, ngăn chặn các hành vi thực hành tín ngưỡng mê tín dị đoan, góp phần bảo tồn giá trị di sản hát văn, hầu đồng phù hợp thuần phong mỹ tục của quê hương.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu thanh đồng đã có nhiều ý kiến phát biểu chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể và bày tỏ thiện chí luôn nêu cao tinh thần tự giác, chấp hành tôn chỉ, mục đích trong hoạt động thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu, góp phần bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc này.

Phó Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh Đinh Văn Hồng: Hồng Lĩnh luôn quan tâm củng cố, tôn tạo các di tích và thường xuyên duy trì các hoạt động văn hóa truyền thống, kết nối các di tích VHLS trên địa bàn tạo thành điểm đến hấp dẫn khách du lịch thập phương.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Sở VHTT&DL và thị xã Hồng Lĩnh trao kỷ niệm chương cho các nghệ nhân

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, ngày 23/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ban hành Sắc lệnh số 65 về bảo tồn cổ vật, di tích trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Ngày 24/2/2005, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 36 về việc lấy ngày 23/11 hàng năm là “Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam” nhằm động viên các tầng lớp xã hội tham gia tích cực vào sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.

Quang Sáng - Giang Nam