Logo Cung Cấp
Đề nghị thành phố xem xét, điều chỉnh nâng giá đất

Đề nghị thành phố xem xét, điều chỉnh nâng giá đất

1 năm trước baocantho.com.vn

Cử tri tiếp tục đề nghị thành phố xem xét, điều chỉnh nâng giá đất đường Lê Lợi cho phù hợp hơn, vì giá đất hiện nay còn thấp. Nội dung trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường như sau:


Hiện nay, mức giá đất đường Lê Lợi (đoạn từ đường Trần Văn Khéo đến khách sạn Victoria) được quy định theo Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 26-12-2014 của UBND thành phố là 6.000.000 đồng/m2 đối với đất ở. So với mức giá đất đoạn đường trên vào thời điểm năm 2012 được UBND thành phố ban hành theo Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND ngày 27-12-2011, mức giá đất đã điều chỉnh tăng từ 3.750.000 đồng/m2 lên 6.000.000 đồng/m2 (đoạn từ ranh công viên nước, bao gồm đoạn đường trước khách sạn Mường Thanh - khách sạn Victoria).

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố đang dự thảo quyết định trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024 của thành phố theo quy định; trong đó, có xem xét nâng giá đất của đường Lê Lợi, quận Ninh Kiều cho phù hợp.