Logo Cung Cấp
Phòng ngừa cháy nổ mùa hanh khô

Phòng ngừa cháy nổ mùa hanh khô

1 năm trước anninhthudo.vn

Hiện nay đang là mùa hanh khô, nên tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao, ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt, sản xuất của người dân. Vì vậy, nâng cao ý thức phòng cháy của người dân, cơ quan, doanh nghiệp là biện pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn những thiệt hại do cháy, nổ gây ra.


ANTĐ