Logo Cung Cấp
TTC Land bị truy thu thuế gần 10 tỷ đồng

TTC Land bị truy thu thuế gần 10 tỷ đồng

1 năm trước vietnamdaily.net.vn

Tổng số tiền truy thu, tiền phạt vi phạm hành chính và chậm nộp đối với TTC Land là gần 9,9 tỷ đồng.


Vừa qua, Cục thuế TP. HCM có thông báo xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, HoSE: SCR).

Theo đó, TTC Land bị phạt tiền, mức phạt 20% tính trên số thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân khai thiếu, số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Đồng thời, TTC Land còn phải khắc phục hậu quả, cụ thể:

- Truy thu thuế số tiền gần 7,8 tỷ đồng, trong đó thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 7,6 tỷ đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp 1% là 48,8 triệu đồng và thuế thu nhập cá nhân hơn 124 triệu đồng.

- Số tiền chậm nộp 533 triệu đồng. Số tiền chậm nộp tiền thuế nêu trên được tính đến hết ngày 14/11.

TTC Land tự tính và nộp bổ sung số tiền chậm nộp tiền thuế kể từ sau ngày 14/11 đến ngày nộp đủ số tiền thuế chậm nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định.

- Giảm số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau số tiền gần 9 tỷ đồng.

Như vậy, tổng số tiền truy thu, tiền phạt vi phạm hành chính và chậm nộp đối với TTC Land là gần 9,9 tỷ đồng.

TTC Land bị phạt truy thu thuế gần 9,9 tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh của TTC Land không mấy khả quan trong quý 3/2019 nhưng nhờ vào phần lãi từ CTCP Thương mại Hải Phòng Plaza, Công ty có lãi ròng đột biến.

Theo đó, trong 9 tháng Công ty báo lãi hơn 304 tỷ đồng, tăng 50% trong khi doanh thu chỉ đạt hơn 739 tỷ đồng, giảm 96% so 9 tháng đầu năm 2018.

Đến ngày 30/9, tổng tài sản của TTC Land xấp xỉ so với đầu năm, đạt 10.926 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn hơn 4.150 tỷ đồng, gồm phải thu khách hàng 359 tỷ, phải thu về cho vay 2.181 tỷ, trả trước cho người bán ngắn hạn 1.264 tỷ đồng.

Công ty đang có khoảng 1.405 tỷ đồng người mua trả tiền trước ngắn hạn, chiếm 13% tổng nguồn vốn.

Anh Nhi