Logo Cung Cấp
Kiểm tra công tác y tế cuối năm

Kiểm tra công tác y tế cuối năm

1 năm trước www.baodongnai.com.vn

Sở Y tế vừa thành lập 2 đoàn kiểm tra công tác y tế cuối năm tại các bệnh viện, trung tâm y tế trong tỉnh nhằm đánh giá kết quả các đơn vị đã đạt được, những khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong quá trình triển khai các kế hoạch của Bộ Y tế, Sở Y tế trong thời gian qua. Từ đó làm cơ sở để xây dựng nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới phù hợp với điều kiện thực tiễn, hướng đến sự hài lòng của người bệnh. Qua kiểm tra cũng nhằm đánh giá, phân loại kết quả thực hiện tại các cơ sở khám, chữa bệnh trong tỉnh để kịp thời khen thưởng, nhân rộng những cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trong toàn ngành Y tế.


Theo đó, từ ngày 12-11 đến hết ngày 6-12, các đoàn kiểm tra sẽ thực hiện kiểm tra, đánh giá tại các bệnh viện công lập, ngoài công lập, các trung tâm y tế tuyến huyện theo 6 tiêu chí chính: đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế; xây dựng cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp và giảm thiểu chất thải nhựa; công khai tài chính, minh bạch giá dịch vụ; xây dựng quy chế thi đua, khen thưởng, quy chế xử lý vi phạm; công tác theo dõi, đánh giá, thống kê, báo cáo; sáng kiến, cách làm hay, những tấm gương điển hình tiên tiến của đơn vị.

Lộc Dung