Logo Cung Cấp
Công bố sách giáo khoa mới

Công bố sách giáo khoa mới

2 năm trước vnews.gov.vn

Ngày 22/11, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp báo công bố quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021.


Theo thông tin từ Bộ Giáo dục, có 3 đơn vị đề nghị thẩm định, gồm Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng số có 49 bản mẫu sách giáo khoa đối với 09 môn học ở lớp 1. Sau 2 vòng thẩm định, có 38/49 bản mẫu sách giáo khoa lớp 1 ở tất cả 9 môn học được đánh giá mức “Đạt”.

Sau khi tiếp nhận các bản mẫu được đánh giá mức “Đạt”, Bộ GDĐT đã rà soát, kiểm tra cuối cùng về các nội dung liên quan đến tính pháp lí đối với sách giáo khoa. Kết quả cuối cùng, có 32 sách giáo khoa của 8 môn học được phê duyệt trong lần này.

Theo đánh giá của Bộ kết quả thẩm định của các Hội đồng vừa qua cho thấy, nhiều bản mẫu sách giáo khoa được các tác giả xây dựng công phu, cẩn thận, tâm huyết trên cơ sở tuân thủ định hướng đổi mới là chuyển mục tiêu giáo dục từ chú trọng truyền thụ kiến thức sang giúp học sinh hình thành, phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực.

Nhiều bản mẫu sách giáo khoa có quan điểm biên soạn riêng, cấu trúc sách mới, hiện đại, tiếp cận với cách biên soạn sách của các nước tiên tiến trên thế giới nhưng vẫn bảo đảm phù hợp với điều kiện nhà trường và học sinh tiểu học Việt Nam; bảo đảm tính “mở”, linh hoạt, tạo điều kiện cho giáo viên phát huy tính chủ động, sáng tạo theo định hướng và quy định của Chương trình giáo dục phổ thông 2018./.