Logo Cung Cấp
XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

2 năm trước quochoitv.vn

Sáng 22-11, tại TP Đà Nẵng, Bộ GDĐT đã tổ chức 'Hội thảo ứng dụng Công nghệ thông tin và tập huấn xây dựng cơ sở dữ liệu trong ngành giáo dục đào tạo' nhằm triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục đào tạo theo Nghị quyết 44 và Đề án 'Tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy-học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng Giáo dục đào tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025' của Thủ tướng Chính phủ.