Logo Cung Cấp
Huyện Thọ Xuân: Xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình 'Dân vận khéo' trong phát triển kinh tế

Huyện Thọ Xuân: Xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình 'Dân vận khéo' trong phát triển kinh tế

1 năm trước baothanhhoa.vn

Thời gian qua, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Thọ Xuân chú trọng tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả nhiều mô hình, điển hình 'Dân vận khéo' trong phát triển kinh tế gắn với các phong trào, các cuộc vận động của địa phương, đơn vị.


Mô hình trồng cam của gia đình CCB Hà Đình Thuần, thôn 8, xã Xuân Thành (Thọ Xuân).

Trong 10 năm (2010-2019), mô hình hỗ trợ bò sinh sản giảm nghèo bền vững của MTTQ huyện đã hỗ trợ 113 bê giống trị giá hơn 1,2 tỷ đồng cho các hộ nghèo. Mô hình “Hội viên CCB làm kinh tế giỏi” của hội CCB tại 41 xã, thị trấn, với 876 hộ gia đình hội viên CCB tham gia, phát triển 63 trang trại vừa và nhỏ, 228 gia trại và thành lập 82 doanh nghiệp do CCB quản lý. Mô hình “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Xây dựng mái ấm tình thương, con giống tình thương” của hội LHPN đã vận động xây dựng quỹ tiết kiệm hơn 12 tỷ đồng giúp cho 3.264 hội viên vay vốn phát triển sản xuất; hỗ trợ sửa chữa, xây mới 71 mái ấm tình thương, 115 bê sinh kế và hàng nghìn con giống cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng... Các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong phát triển kinh tế của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội được xây dựng và nhân rộng thực hiện đã góp phần đưa thu nhập bình quân đầu người của huyện năm 2019 ước đạt 42,6 triệu đồng (gấp 2,7 lần so với năm 2010).

Phan Nga