Logo Cung Cấp
450 hộ kinh doanh cá thể đã chuyển đổi thành lập doanh nghiệp

450 hộ kinh doanh cá thể đã chuyển đổi thành lập doanh nghiệp

2 năm trước baothanhhoa.vn

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh ta có khoảng 24.000 hộ kinh doanh cá thể đang thực hiện đóng thuế khoán.


Chuyển đổi hoạt động theo hình thức doanh nghiệp giúp hộ cá thể minh bạch, tin cậy hơn trong các thủ tục giao dịch. Trong ảnh: Sản xuất đồ mộc tại xã Thọ Minh (Thọ Xuân).

Trong thời gian vừa qua, các địa phương đã tích cực phối hợp với ngành thuế trong việc rà soát, xác định doanh thu của các hộ kinh doanh cá thể đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp (DN) và có tiềm năng phát triển để vận động các hộ cá thể chuyển đổi hoạt động theo hình thức DN. Theo thống kê của Sở Kế hoạch và Đầu tư, 10 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 450 hộ kinh doanh cá thể đã chuyển đổi thành lập DN.

Cùng với công tác vận động thành lập DN, các địa phương cũng tích cực phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh tại Thanh Hóa tổ chức các chương trình đào tạo khởi sự doanh nghiệp và bồi dưỡng doanh nhân nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng quản trị cho các DN mới. Đồng thời, xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, đơn giản các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các DN hoạt động. 10 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh thành lập được 2.500 doanh nghiệp, đạt 83,3% kế hoạch.

Bách Nguyên