Logo Cung Cấp
Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp huyện Vĩnh Lộc tăng 21,5% so với cùng kỳ

Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp huyện Vĩnh Lộc tăng 21,5% so với cùng kỳ

1 năm trước baothanhhoa.vn

Những năm qua, huyện Vĩnh Lộc đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, góp phần phát triển kinh tế trên địa bàn, tạo việc làm cho người lao động.


Sản xuất túi xuất khẩu tại Công ty Dũng Thơm, xã Vĩnh Hùng.

Một số sản phẩm đặc trưng của địa phương, như: Đá ốp lát xây dựng, đá mỹ nghệ, vật liệu xây dựng...

Với việc xây dựng nhiều cơ chế khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi phát triển sản xuất, kinh doanh, nhiều cơ sở trên địa bàn đã đầu tư máy móc, trang thiết bị hiện đại phục vụ sản xuất, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của đối tác. Theo thống kê của UBND huyện Vĩnh Lộc, 10 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn hơn 1.690 tỷ đồng, đạt 80% kế hoạch, tăng 21,5% so với cùng kỳ.

B.N