Logo Cung Cấp
Tăng cường an sinh cho trẻ em yếu thế trong ASEAN

Tăng cường an sinh cho trẻ em yếu thế trong ASEAN

2 năm trước giaoducthoidai.vn

Theo Bộ LĐ-TB&XH, trong hai ngày 21, 22/11 tại Thủ đô Viên Chăn- Lào đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Phúc lợi xã hội và Phát triển lần thứ 10.


Các Bộ trưởng ASEAN tại hội nghị

Với chủ đề “Tăng cường an sinh xã hội cho trẻ em yếu thế dễ bị tổn thương trong ASEAN”, hội nghị tập trung vào các nội dung chính bao gồm: chia sẻ về những ưu tiên chiến lược trong thực hiện chương trình nghị sự của ASEAN về an sinh xã hội và phúc lợi xã hội cho trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật; đánh giá tiến độ thực hiện Kế hoạch công tác chiến lược về phúc lợi xã hội và phát triển giai đoạn 2016-2020; xác định các lĩnh vực ưu tiên trong giai đoạn 2021-2025; và xem xét tình tình thực hiện các văn kiện, Tuyên bố có liên quan.

Các Bộ trưởng, Trưởng đoàn tái khẳng định tầm quan trọng của việc khuyến khích sự tham gia của các bên liên quan và cách tiếp cận nhiều khía cạnh ở tất cả các cấp. Các thế mạnh chung, lợi thế cạnh tranh, các ưu tiên cũng như nguồn lực sẵn được tận dụng để có thể tiếp cận và hỗ trợ cho các nhóm trẻ em dễ bị tổn thương và bị thiệt thòi nhất. Nhất trí về sự cần thiết phải chuyển sang phương pháp tiếp cận dựa trên quyền; tăng cường các chính sách, chương trình; thừa nhận tầm quan trọng của việc kết hợp các biện pháp trong giải quyết những thách thức nhằm hướng đến tăng cường an sinh xã hội cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em dễ bị tổn thương...

Chia sẻ với Hội nghị, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Việt Nam Lê Văn Thanh khẳng định, cùng với những nỗ lực của khu vực, Việt Nam đã và đang hiện thực hóa các cam kết thông qua đảm bảo nhiều chính sách đối với trẻ em yếu thế.

Chính phủ Việt Nam cam kết cùng các nước thành viên ASEAN và cộng đồng quốc tế thúc đẩy các văn kiện đã được các Nhà Lãnh đạo Cấp cao ASEAN thông qua, nhằm phát triển toàn diện cho mọi trẻ em, không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau; thúc đẩy và hoàn hoàn thiện hành lang pháp lý nhằm đảm bảo quyền, lợi ích và tiếp cận của các nhóm đối tượng như người cao tuổi, người khuyết tật và trẻ em đối với các dịch vụ xã hội cơ bản.

Anh Quang