Logo Cung Cấp
Miễn nhiệm với ông Nguyễn Khắc Định và bà Nguyễn Thị Kim Tiến

Miễn nhiệm với ông Nguyễn Khắc Định và bà Nguyễn Thị Kim Tiến

1 năm trước vnews.gov.vn

Sáng 22/11, tiếp tục kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14, nhiều nội dung trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều đã được các đại biểu Quốc hội thảo luận. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cũng giải trình một số ý kiến đại biểu nêu. Chiều 22/11, Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu thông qua việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV đối với ông Nguyễn Khắc Định; bỏ phiếu về phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhiệm kỳ 2016-2021 bằng hình thức bỏ phiếu kín.


Cơ bản nhất trí về sự cần thiết ban hành dự thảo luật sửa đổi lần này, đại biểu cho rằng dự án luật đã đáp ứng những yêu cầu giải quyết những vấn đề mới phát sinh, cần phải có những quy định chặt chẽ phù hợp thực tiễn, góp phần hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phòng chống thiên tai, bảo đảm tính chủ động trong phòng chống và giảm thiểu rủi ro do thiên tai gây ra. Về tên gọi dự thảo Luật, đại biểu cho rằng, trước tình hình tác động của biến đổi khí hậu hiện nay, nhằm bảo đảm tính cập nhật nên sửa lấy tên gọi là Luật Phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu. Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho biết, sẽ tiếp thu đầy đủ các nội dung đóng góp để cùng với cơ quan thẩm định của Quốc hội, các cơ quan hữu quan, hoàn thiện dự thảo Luật với chất lượng tốt nhất cũng như giải trình những nội dung chưa rõ hoặc có ý kiến còn khác nhau.

Chiều 22/11, Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu thông qua việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV đối với ông Nguyễn Khắc Định; bỏ phiếu về phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhiệm kỳ 2016-2021 bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả, có 94% phiếu đồng ý miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV đối với ông Nguyễn Khắc Định. Có 87% phiếu đồng ý về phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Tiếp đó, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV; dự thảo Nghị quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021. Sau đó, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua 2 Nghị quyết trên.

Kết quả, 100% đại biểu bỏ phiếu đồng ý thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV đối với ông Nguyễn Khắc Định. 81,78% đại biểu bỏ phiếu tán thành thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Với kết quả bỏ phiếu trên, Quốc hội đã thông qua 2 Nghị quyết. Trước đó, Bộ Chính trị đã chỉ định ông Nguyễn Khắc Định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2015 – 2020. Theo Quyết định số 1296 của Bộ Chính trị, bà Nguyễn Thị Kim Tiến được phân công giữ chức Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương thay cho ông Nguyễn Quốc Triệu. Cũng trong chương trình c làm việc chiều, với đại đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua 3 Luật: Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.