Logo Cung Cấp
Hưng Yên: Dân vận khéo - Chìa khóa để giải quyết khiếu nại, tố cáo

Hưng Yên: Dân vận khéo - Chìa khóa để giải quyết khiếu nại, tố cáo

1 năm trước thanhtra.com.vn

Giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN,TC) là lĩnh vực khó khăn, phức tạp, nhưng có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong những năm qua, Thanh tra tỉnh Hưng Yên phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác 'Dân vận khéo', tạo sự gắn kết giữa cấp ủy Đảng, chính quyền, sự đồng thuận của nhân dân. Qua đó, hạn chế đơn thư, khiếu kiện đông người, không để phát sinh điểm nóng về KN,TC.


Thanh tra tỉnh Hưng Yên phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường, nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KN,TC. Ảnh: Phương Anh

Chủ động đối thoại với người khiếu kiện

Mới đây, tại hội nghị tổng kết 10 năm phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2009 - 2019, Văn phòng Thanh tra tỉnh Hưng Yên vinh dự được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tặng bằng khen vì những thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2009 - 2019. Đây là sự ghi nhận về những nỗ lực của ngành Thanh tra tỉnh đối với công tác giải quyết KN,TC, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, an toàn xã hội trên toàn tỉnh.

Chia sẻ về kinh nghiệm trong tiếp công dân và giải quyết đơn thư KN,TC trên địa bàn tỉnh, Phó Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh Hưng Yên Cao Xuân Sơn cho biết, tình hình KN,TC trên địa bàn tỉnh Hưng Yên thời gian qua nhìn chung không có biến động nhiều; số lượt tiếp dân và đơn thư năm 2019 giảm so với cùng kỳ. Các vụ việc đông người, phức tạp phát sinh mới không nhiều, chủ yếu là vụ việc cũ, đã được các cấp, các ngành tiếp công dân và xử lý, giải quyết theo quy định.

Trong 9 tháng đầu năm 2019, các cấp, các ngành của tỉnh Hưng Yên đã tiếp 1.185 lượt, với 2.351 công dân và 690 vụ việc, giảm 12,73% so với cùng kỳ năm 2018. Số đơn KN thuộc thẩm quyền được thụ lý giải quyết trong kỳ là 14 đơn với 11 vụ việc; đến nay đã giải quyết xong 10 vụ việc (đạt tỷ lệ 71,42%), còn 4 vụ việc đang tiếp tục được xác minh, giải quyết. Số đơn TC thuộc thẩm quyền giải quyết là 17 với 17 vụ việc; đến nay đã giải quyết xong 10 vụ việc (đạt tỷ lệ 59%), còn 7 vụ việc đang tiếp tục được giải quyết theo quy định.

Năm 2019 là “Năm dân vận chính quyền”, cũng là năm bản lề chuẩn bị cho việc tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhận định tình hình đơn thư khiếu tố có xu hướng gia tăng, vì vậy cần sự chủ động của cả hệ thống chính trị trong việc xử lý giải quyết kịp thời, không để phát sinh điểm nóng, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự địa phương.

Theo ông Cao Xuân Sơn, để đạt được kết quả như trên là do sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp của tỉnh Hưng Yên trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư KN,TC như: Kiện toàn tổ chức, bộ máy, nhân sự Ban Tiếp công dân của tỉnh, của các huyện, thành phố, thị xã; bộ phận tiếp công dân các sở, ngành và cán bộ tiếp công dân các xã, phường, thị trấn; quan tâm đảm bảo về cơ sở vật chất, chế độ bồi dưỡng cho người làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư KN,TC; chú trọng công tác tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KN,TC; cụ thể hóa bằng chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC và xử lý các tình huống KN,TC đông người, phức tạp. Chủ động đối thoại với người khiếu kiện để giải quyết sát thực tế, thấu tình, đạt lý; lấy hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết KN,TC làm tiêu chí đánh giá năng lực, kết quả công tác.

Đối với những vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đều tổ chức các cuộc họp nghe lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, địa phương báo cáo và cho ý kiến chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 02/KH-TCT ngày 18/1/2019 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 363/KH-TTCPngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ. Qua đó, đã thành lập tổ công tác, ban hành kế hoạch về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc KN,TC đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra

Ngoài ra, UBND các huyện, thành phố, thị xã đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh và các văn bản hướng dẫn của tổ công tác của tỉnh; tập trung chỉ đạo các phòng chuyên môn, ban, ngành của huyện, UBND cấp xã có vụ việc KN,TC đông người, phức tạp, kéo dài, chủ động dành thời gian tiếp, đối thoại với công dân để có các giải pháp xử lý, giải quyết kịp thời các kiến nghị, KN,TC của công dân.

Để hạn chế đơn thư KN,TC, Thanh tra tỉnh Hưng Yên phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường, nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KN,TC của các cơ quan, tổ chức và thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước (chú trọng những nơi có nhiều vụ việc KN,TC đông người, phức tạp, kéo dài), qua đó phát hiện, khắc phục những hạn chế, tồn tại và xử lý kịp thời, nghiêm minh các vi phạm trong việc tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết KN; xử lý nghiêm những trường hợp kích động, lôi kéo công dân KN đông người hoặc lợi dụng việc KN để gây rối; tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm để phát hiện, xử lý vi phạm, chấn chỉnh quản lý trong lĩnh vực “nhạy cảm” như quy hoạch, đầu tư, xây dựng phát triển đô thị, quản lý đất đai, nhất là việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư liên quan đến thực hiện dự án.

Đối với công tác quản lý Nhà nước, tập trung chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém trong quản lý, chú trọng công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng trong quá trình thực thi công vụ, nhất là trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai. Phải quan tâm đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, bảo đảm người dân không bị thiệt thòi trong quá trình thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, chủ đầu tư và người dân có đất bị thu hồi. Trong quá trình thực hiện, cần kết hợp tuyên truyền, vận động giải thích về cơ chế, chính sách để người dân hiểu, đồng thuận, tự giác chấp hành.

Trong những năm qua, Thanh tra tỉnh Hưng Yên liên tục nhận danh hiệu Cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh. Năm 2018, với những nỗ lực trong công tác chuyên môn và tích cực trong phong trào thi đua, Thanh tra tỉnh Hưng Yên được Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái tặng Cờ thi đua do hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của ngành Thanh tra.

Phương Anh