Logo Cung Cấp
VNDIRECT: FTSE Vietnam Index tăng tỷ trọng VIC, HPG, NVL, nhiều khả năng loại GEX

VNDIRECT: FTSE Vietnam Index tăng tỷ trọng VIC, HPG, NVL, nhiều khả năng loại GEX

2 năm trước bizlive.vn

VNDIRECT ước tính VIC, HPG và NVL sẽ được FTSE ETF mua ròng mạnh trong khi GEX, MSN và VHM sẽ bị bán ra nhiều trong đợt review lần này.


Công ty chứng khoán VNDIRECT vừa phát hành báo cáo chuyên đề liên quan đến đợt cơ cấu FTSE Vietnam Index và MVIS Vietnam Index, chỉ số cơ sở của 2 quỹ Vaneck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF) và FTSE Vietnam ETF. Đây là 2 quỹ ETF có quy mô lớn hàng đầu thị trường Việt Nam. Do đó hoạt động cơ cấu danh mục của 2 quỹ sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến biến động thị trường.

Dự báo của VNDIRECT cho biết, dựa trên dữ liệu giá đóng cửa ngày 15/11/2019, GEX nhiều khả năng sẽ bị loại ra khỏi FTSE Vietnam Index do không đáp ứng được các yêu cầu về thanh khoản. Cụ thể, giá trị giao dịch bình quân phiên của cổ phiếu GEX trong 3 tháng gần nhất chỉ đạt 0,4 triệu USD/phiên, thấp hơn yêu cầu tối thiểu để được ở lại danh mục FTSE Vietnam Index là khoảng 0,6 triệu USD/phiên (0,6 triệu USD/phiên xấp xỉ 20% giá trị giao dịch bình quân phiên của các cổ phiếu trong danh mục FTSE Vietnam Index hiện tại).

Trong khi đó, VNDIRECT nhận thấy không có cổ phiếu nào đáp ứng đủ điều kiện để được thêm vào FTSE Vietnam Index lần này.

VNDIRECT ước tính VIC, HPG và NVL sẽ được FTSE ETF mua ròng mạnh trong khi GEX, MSN và VHM sẽ bị bán ra nhiều trong đợt review lần này.

Dự báo về hoạt động mua/bán của quỹ FTSE ETF trong kỳ review tới đây

Đối với đợt cơ cấu lần này của V.N.M ETF, VNDIRECT cho rằng sẽ không có thay đổi nào trong danh sách các cổ phiếu Việt Nam có mặt trong danh mục MVIS Vietnam Index. Đồng thời, VNDIRECT ước tính tỷ trọng các cổ phiếu Việt Nam trong MVIS Vietnam Index có thể được nâng lên 72,2% từ mức hiện tại là 70,7%, theo đó thì V.N.M ETF có thể mua ròng khoảng 6,8 triệu USD cổ phiếu Việt Nam trong đợt review lần này (giả định số lượng chứng chỉ quỹ lưu hành không đổi).

VNDIRECT ước tính VIC, VNM, SSI, NVL và HPG có thể được V.N.M ETF mua vào mạnh trong đợt review lần này.

Dự báo về hoạt động mua/bán của quỹ V.N.M ETF trong kỳ review tới đây

BẢO VY

Tin cùng danh mục