Logo Cung Cấp
Công tác điều động, luân chuyển cán bộ ở huyện Thiệu Hóa

Công tác điều động, luân chuyển cán bộ ở huyện Thiệu Hóa

1 năm trước baothanhhoa.vn

Xác định rõ việc điều động, luân chuyển (ĐĐLC) cán bộ nhằm từng bước thay đổi nhận thức, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; tăng cường cán bộ được đào tạo, rèn luyện thử thách qua thực tiễn, góp phần sắp xếp cán bộ một cách hợp lý hơn, những năm qua, Huyện ủy Thiệu Hóa đã chỉ đạo thực hiện quyết liệt với những cách làm phù hợp nên công tác ĐĐLC cán bộ đã phát huy hiệu quả tích cực.


Đồng chí Lê Thế Ký, Chủ tịch UBND xã Thiệu Vận vận động bà con thôn 3 tham gia làm đường giao thông.

Để công tác ĐĐLC cán bộ thực sự có hiệu quả, Ban Thường vụ Huyện ủy Thiệu Hóa đã ban hành đề án ĐĐLC cán bộ giai đoạn 2012-2020; đồng thời tổ chức triển khai, quán triệt, học tập nhằm thống nhất trong các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hàng năm, căn cứ vào tình hình thực tế, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng phương án cụ thể, lựa chọn đối tượng, chức danh, đơn vị... để bố trí một cách phù hợp nhất. Tiến hành ĐĐLC cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện luân chuyển về xã, thị trấn; ĐĐLC cán bộ chủ chốt giữa các xã, thị trấn trong huyện; ĐĐLC một số chức danh công chức giữa các xã, thị trấn trong huyện với nhau. Bên cạnh đó, Huyện ủy có cơ chế chính sách hỗ trợ các cán bộ được ĐĐLC nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cán bộ luân chuyển yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tháng 11-2018, đồng chí Lê Thế Ký, Chủ tịch UBND xã Thiệu Đô được ĐĐLC làm Chủ tịch UBND xã Thiệu Vận. Khi nhận nhiệm vụ mới, điều mà đồng chí trăn trở là làm sao đưa địa phương ngày càng phát triển, nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân. Do vậy, đồng chí đã nhanh chóng tìm hiểu các vấn đề của xã, những khó khăn, vướng mắc, tồn tại để kịp thời giải quyết. Cùng với đó, tích cực lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, sau đó họp bàn trong tập thể ban thường vụ, ban chấp hành thống nhất phân công cấp ủy viên phụ trách dự sinh hoạt tại các chi bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết những khó khăn tại cơ sở. Cuối năm 2018, Thiệu Vận mới đạt 15/19 tiêu chí nông thôn mới (NTM). Với quyết tâm nỗ lực về đích NTM năm 2019, ngay từ đầu năm, đồng chí tham mưu cho ban chỉ đạo xây dựng NTM xã xây dựng kế hoạch củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt và hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Chỉ đạo các ngành, đoàn thể, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng NTM; phát triển kinh doanh dịch vụ; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đem lại hiệu quả kinh tế cao... Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 33 triệu đồng thì năm 2019 ước đạt 40,7 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,6%. Đến thời điểm này, xã Thiệu Vận đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy Thiệu Hóa cho biết: Từ năm 2015 đến nay, huyện đã ĐĐLC 35 đồng chí, trong đó, cán bộ cấp tỉnh về huyện 2 đồng chí; cán bộ cấp huyện về tỉnh 1 đồng chí; cán bộ huyện về xã 6 đồng chí; luân chuyển giữa các phòng, ban 6 đồng chí; luân chuyển giữa các xã 20 đồng chí. Cán bộ được ĐĐLC đã phát huy được năng lực, sở trường, giữ gìn phẩm chất đạo đức, nhanh chóng tiếp cận, nắm bắt tình hình cơ sở, cùng với tập thể cấp ủy địa phương cụ thể hóa các chủ trương, giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của địa phương đạt hiệu quả.

Công tác ĐĐLC cán bộ lãnh đạo, quản lý trên địa bàn huyện Thiệu Hóa trong thời gian qua đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức; từng bước khắc phục được tư tưởng cục bộ, khép kín trong công tác cán bộ ở địa phương; góp phần đào tạo, rèn luyện, thử thách cán bộ trong thực tiễn, có phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, sâu sát, toàn diện hơn. Cán bộ ĐĐLC từ cấp huyện về cấp xã, luân chuyển giữa xã này sang xã khác nhìn chung đều trong nguồn quy hoạch, nhiệt tình, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ, năng lực, tiếp cận nhanh với cơ sở; các đồng chí đã nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng được uy tín, đoàn kết, nhất trí trong tập thể thường trực, thường vụ cấp ủy, góp phần ổn định tình hình và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh ở các địa phương.

Thanh Huê