Logo Cung Cấp
Huyện Lang Chánh đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng

Huyện Lang Chánh đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng

1 năm trước baothanhhoa.vn

Với phương châm 'tinh gọn, hiệu quả, thiết thực', huyện Lang Chánh luôn quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên (BCV) bảo đảm số lượng, chất lượng, thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền miệng, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân.


Đại diện lãnh đạo huyện Lang Chánh trao Cờ lưu niệm cho các đội tham gia cuộc thi “Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Huyện Lang Chánh có 1 BCV cấp tỉnh, 16 BCV cấp huyện, 34 BCV cấp cơ sở. Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, chất lượng đội ngũ BCV ngày càng được nâng cao, có khả năng tiếp nhận và xử lý thông tin hiệu quả, có phương pháp vận động, thuyết phục quần chúng và đối thoại với người nghe. Hoạt động của BCV, tuyên truyền viên ngày càng đi vào chiều sâu, thực sự là cầu nối giữa Đảng với người dân. Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tham mưu xây dựng kế hoạch hoạt động của đội ngũ BCV theo từng tháng, quý, năm; mời các đồng chí BCV Trung ương trực tiếp triển khai chuyên đề, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ BCV, tuyên truyền viên và cộng tác viên dư luận xã hội. Cùng với đó, huyện duy trì đều đặn việc tổ chức hội nghị BCV định kỳ hàng tháng. Nội dung các chuyên đề truyền đạt tại hội nghị luôn bảo đảm tính toàn diện, nhiều thông tin mới được dư luận quan tâm; chất lượng giới thiệu các chuyên đề bảo đảm tính chính xác, tính định hướng cao. Điểm nhấn trong việc tổ chức hội nghị BCV hàng tháng là việc mời các đồng chí lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực tiếp triển khai các nội dung mà đội ngũ BCV quan tâm, đề xuất liên quan đến lĩnh vực phụ trách. Tại hội nghị, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện cũng tiến hành lấy phiếu ý kiến của BCV để nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội ở các địa phương, đơn vị, qua đó phản ánh kịp thời với Thường trực Huyện ủy về tình hình tại cơ sở. Việc làm này cũng góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật tham gia hội nghị của đội ngũ BCV.

Cùng với việc cung cấp thông tin thông qua hội nghị BCV định kỳ hàng tháng, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã duy trì tốt việc biên tập, phát hành 12 số bản tin nội bộ với số lượng 2.160 cuốn/năm; tiếp nhận 200 cuốn thông báo nội bộ, 5 cuốn tài liệu tham khảo đặc biệt do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn và phát hành. Thông qua tài liệu này, đội ngũ BCV, tuyên truyền viên, nhất là cán bộ, đảng viên cơ sở khai thác, tiếp cận thông tin chính thống về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những thông tin đa chiều, toàn diện về tình hình thế giới, trong nước, trong tỉnh, trong huyện và ở cơ sở để thực hiện công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức từ 3 – 5 đoàn kiểm tra tại cơ sở về việc tiếp nhận và sử dụng bản tin nội bộ của huyện và thông báo nội bộ của tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành mỗi tháng một lần xuống chi bộ cơ sở dự sinh hoạt chi bộ, qua đó nắm bắt việc sử dụng, thực hiện công tác lưu trữ, triển khai các nội dung trong các tài liệu trên.

Với mục tiêu bảo đảm tính thời sự, kịp thời của thông tin, sau khi tiếp thu các chuyên đề từ hội nghị BCV cấp huyện, đội ngũ BCV, tuyên truyền viên cơ sở tiếp tục tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân bằng nhiều hình thức khác nhau như thông qua hội nghị BCV cấp cơ sở, lồng ghép với các hội nghị của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương, thông qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở hoặc giải thích trực tiếp cho từng người, nhóm người. Nhiều đơn vị cơ sở đã đổi mới nội dung triển khai phù hợp với tình hình thực tiễn, trong đó việc tổ chức hội nghị BCV hàng tháng theo cụm xã đã thu được những kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền nhân các ngày lễ lớn của địa phương, của tỉnh, của đất nước, kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương cũng được đội ngũ BCV tuyên truyền thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm. Qua đó, góp phần giáo dục đạo đức, truyền thống cách mạng, cổ vũ, động viên phong trào học tập, lao động sản xuất trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Tuyên truyền miệng là phương thức tuyên truyền có nhiều thế mạnh mà các phương thức tuyên truyền hiện đại khác không có được. Vì vậy, huyện Lang Chánh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hội nghị BCV hàng tháng theo hướng chất lượng, hiệu quả, thiết thực; kiện toàn, bổ sung, thay thế kịp thời BCV, lựa chọn những người có đủ phẩm chất, năng lực, kỹ năng tuyên truyền và có uy tín tham gia; hàng tháng tiếp tục thực hiện lấy phiếu xin ý kiến tại hội nghị BCV định kỳ để nắm bắt kịp thời tình hình tại cơ sở. Cùng với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của đội ngũ BCV, công tác tuyên truyền miệng đối với các đảng bộ, chi bộ, huyện cũng tăng cường đối thoại, nâng cao tính định hướng, phát huy thế mạnh và sức thuyết phục của công tác tuyên truyền miệng.

Tố Phương