Logo Cung Cấp
Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân

Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân

1 năm trước laodongthudo.vn

Từ nhiều năm nay, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã đẩy mạnh phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa'. Các thôn làng, hộ gia đình cùng nhau thi đua xây dựng làng văn hóa, khu dân cư văn hóa và đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận.


Sau gần 10 năm thực hiện Chương trình, đến nay huyện Chương Mỹ đã có 25/30 xã được công nhận xã nông thôn mới. Xác định xây dựng nông thôn mới phải gắn liền với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, văn hóa cho người dân, những năm qua, huyện Chương Mỹ đã phát động phong trào thi đua đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa gắn với phong trào thi đua xây dựng phát triển kinh tế, giữ vững an ninh quốc phòng...

Nhà văn hóa xóm Bình Minh - xã Trường Yên, Chương Mỹ được xây dựng bằng nguồn kinh phí do nhân dân đóng góp (Ảnh: Kim Thoa).

Trong đó, huyện đã thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng các quy ước, phát huy truyền thống tốt đẹp tương thân, tương ái, tình làng, nghĩa xóm, bài trừ các hủ tục, thực hiện nếp sống mới ở nông thôn.

Đồng thời, huyện Chương Mỹ cũng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, lồng ghép với nội dung thực hiện chương trình về “Phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch – văn minh”, chỉ thị của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện về thực hiện quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Kết quả đã có chuyển biến tích cực và đi vào nề nếp, từ năm 2010 – 2019 toàn huyện đã công nhận được 152 làng văn hóa (74,8%); có 66.168 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa (88,1%); xây dựng mới được 36 nhà văn hóa.

Hệ thống nhà văn hóa của các thôn, xóm đã đi vào hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu thụ hưởng các giá trị văn hóa, tập luyện thể dục thể thao… ngày càng cao của nhân dân.

Bên cạnh đó, huyện đã thực hiện tốt công tác giáo dục đào tạo; chăm sóc, khám chữa bệnh cho nhân dân. Đảm bảo an sinh xã hội. Công tác giải quyết việc làm, dạy nghề, truyền nghề được chú trọng... Từ đó, chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt.