Logo Cung Cấp
Hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ được giao

Hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ được giao

2 năm trước laodongthudo.vn

Ngày 21/11, Đoàn Khảo sát kết quả phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn thành phố Hà Nội năm 2019 của Liên đoàn lao động thành phố (LĐLĐ TP) Hà Nội do đồng chí Nguyễn Chính Hữu – Phó Chủ tịch LĐLĐ TP làm trưởng đoàn đã làm việc tại Cụm thi đua số 5.


Cụm thi đua số 5 – LĐLĐ TP, gồm LĐLĐ các huyện Mỹ Đức, Ứng Hòa, Chương Mỹ, Thanh Oai, Thường Tín và Phú Xuyên. Tổng số Công đoàn cơ sở 6 đơn vị là 1.072 với 42.505 công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và 40.228 đoàn viên.

Năm 2019, thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, kinh tế xã hội của các huyện có sự chuyển biến tích cực. Các huyện đã thực hiện chính sách xã hội đối với các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng, người nghèo, đặc biệt là chăm lo tết cho người nghèo, CNVCLĐ và con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Tư tưởng CNVCLĐ các huyện trong cụm thi đua ổn định, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, mừng Đảng, mừng Xuân, vui Tết an toàn, tiết kiệm, không có diễn biến phức tạp xảy ra. Công đoàn các cấp trong cụm tích cực tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

Thực hiện quy chế dân chủ, các đơn vị trong cụm đã phối hợp chỉ đạo cơ sở tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức viên chức và Hội nghị Người lao động năm 2019, đảm bảo đúng tiến độ và đúng quy trình thực hiện quy chế dân chủ.

Toàn cảnh hội nghị

LĐLĐ các huyện hướng dẫn CĐCS đại diện tập thể người lao động ký Thỏa ước lao động tập thể, nâng cao Thỏa ước lao động tập thể và các điều khoản có lợi cho công nhân lao động. Đồng thời phối hợp với chính quyền và các ngành tổ chức đối thoại tại các doanh nghiệp thực hiện tốt quyền lợi của công nhân lao động.

Thiệt thực thực hiện “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, để CNVCLĐ có quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn, các huyện đã tập trung chỉ đạo CĐCS thiết thực hăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ, nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho công nhân lao động.

LĐLĐ các huyện xây dựng kế hoạch tuyên truyền và chỉ đạo CĐCS tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho người lao động bằng nhiều thình thức. Đặc biệt, tuyên truyền về 90 năm Công đoàn Việt Nam. Trong dịp này, LĐLĐ các huyện đã biên soạn tài liệu về 90 năm Công đoàn Việt Nam, xây dựng và phát triển của Công đoàn các huyện.

Bên cạnh đó, LĐLĐ các huyện trong cụm vận động CNVCLĐ tiếp tục học tập chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng phong cách tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp, xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2019…

Hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, cụm đã xây dựng kế hoạch thi đua năm 2019, tổ chức giao ước thi đua giữa các đơn vị trong cụm trên cơ sở các chỉ tiêu, tiêu chí của LĐLĐ TP phát động.

Các huyện đã xây dựng kế hoạch phát động đến các cơ sở hưởng ứng thực hiện tốt các phong trào thi đua theo từng đợt thi đua cao tiểm. Tổ chức tổng kết phong trào thi đua yêu nước, biểu dương công nhân giỏi, sáng kiến sáng tạo, điển hình tiên tiến, biểu dương khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.

Theo ông Đỗ Hữu Hùng – Chủ tịch LĐLĐ huyện Mỹ Đức, Cụm trưởng Cụm thi đua số 5: Phát huy thành tích đã đạt được trong năm 2019, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, LĐLĐ TP Hà Nội, với tinh thần chủ đọng sáng tạo, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn các thành viên trong Cụm thi đua số 5 ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Chính Hữu chia sẻ những khó khăn của đơn vị. Cụm thi đua số 5 đã đoàn kết, thống nhất trong mọi hoạt động đảm bảo hoàn thành xuất sắc những kế hoạch đã đề ra trong năm 2019.

Trong thời gian tới, Cụm tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Công đoàn năm 2020. Góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội của các huyện, nhiệm vụ của đơn vị lập thành tích chào mừng các ngày lễ kỷ niệm lớn của Thủ đô, đất nước.