Logo Cung Cấp
29 đại biểu không đồng ý miễn nhiệm Bộ trưởng bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

29 đại biểu không đồng ý miễn nhiệm Bộ trưởng bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

1 năm trước nguoiduatin.vn

Chiều 22/11, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết Phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, trong số 431 đại biểu tham gia biểu quyết bằng việc bấm nút điện tử, có 395 đại biểu tán thành, 29 đại biểu không tán thành và 7 đại biểu không biết quyết.


Tiếp tục chương trình làm việc của Quốc hội, chiều 22/11, Quốc hội đã tiến hành quy trình Phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV Nguyễn Khắc Định.

Clip: Quốc hội biểu quyết miễn nhiệm Bộ trưởng bộ Y tế

Trong phần bỏ phiếu kín đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng bộ Y tế đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến, ông Bùi Văn Cường - Trưởng ban kiểm phiếu đã công bố kết quả. Theo đó, kết quả cho thấy, Quốc hội có tổng số 483 đại biểu, có 459 phiếu được phát ra, thu về 454 phiếu hợp lệ.

Trong đó, số phiếu đồng ý là 424 - chiếm 87% tổng số ĐBQH, số phiếu không đồng ý là 30 - chiếm 6% tổng số ĐBQH.

Sau đó, các ĐBQH bấm nút điện tử biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Bộ trưởng bộ Y tế nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Cơ bản, kết quả tương đồng với kết quả bỏ phiếu kín.

Cụ thể, trong số 431 (89,23%) đại biểu tham gia, có 395 (81,78%) đại biểu tán thành, 29 (6%) đại biểu không tán thành, và 7 (1,45%) đại biểu không tham gia biểu quyết.

Sau khi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thông báo kết quả, bà thông tin: "Hôm nay Quốc hội mời Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tới dự, nhưng do bận việc, Bộ trưởng đã báo cáo xin vắng".

Cũng trong chiều 22/11, Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV đối với ông Nguyễn Khắc Định.

Công Luân - Hoa Liên