Logo Cung Cấp
Bà Nguyễn Thị Kim Tiến chính thức không làm Bộ trưởng Bộ Y tế

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến chính thức không làm Bộ trưởng Bộ Y tế

1 năm trước giaoducthoidai.vn

Với 424/454 số phiếu tán thành, Quốc hội chính thức phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến.


Quốc hội bỏ phiếu miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV; phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021.

Chiều nay (22/11), Quốc hội tiến hành quy trình phê chuẩn miễn nhiệm chức Bộ trưởng Y tế đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến.

Theo kết quả kiểm phiếu do ông Bùi Văn Cường – Bí thư Tỉnh ủy Đắc Lắk, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc trước Quốc hội về kết quả phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm bộ trưởng Bộ Y tế đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến.

Có 424/454 đại biểu đồng ý đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm bộ trưởng Bộ Y tế đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến, bằng 87% tổng số đại biểu Quốc hội. Số phiếu không đồng ý là 30, bằng 6% tổng số đại biểu Quốc hội.

Căn cứ nội quy kỳ họp Quốc hội, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến.

Chiều cùng ngày, Quốc hội công bố kết quả kiểm phiếu về việc miễn nhiệm Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội đối với ông Nguyễn Khắc Định. Kết quả như sau: có 456/456 phiếu đồng ý bằng 94% tổng số đại biểu Quốc hội

Căn cứ nội quy kỳ họp Quốc hội, đồng chí nguyễn Khắc Định đã được Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa 14.

Sau phần công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV và Nghị quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021. Kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021

Minh Phong