Logo Cung Cấp
Hiệu quả từ những sáng kiến, sáng tạo

Hiệu quả từ những sáng kiến, sáng tạo

1 năm trước laodongthudo.vn

Theo đánh giá của Liên đoàn Lao động Thành phố, một trong những kết quả nổi bật trong hoạt động công đoàn khối các trường Đại học và Cao đẳng trên địa bàn Hà Nội năm học 2018-2019 vừa qua là công đoàn các Trường đã đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, kinh nghiệm đem lại lợi ích trực tiếp về mặt kinh tế và góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trong các nhà trường.


Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng khen thưởng các tập thể trường Đại học, Cao đẳng có thành tích trong hoạt động Công đoàn năm học 2018- 2019

Ngay từ đầu năm học 2018-2019, Công đoàn các trường đã phối hợp với Ban Giám hiệu tổ chức, phát động các phong trào thi đua trong cán bộ viên chức, người lao động, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước; xây dựng, bổ sung tiêu chuẩn thi đua cho phù hợp với tình hình thực tế, tổ chức cho cán bộ, đoàn viên đăng ký phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua.

Nhiều trường đã động viên từng tổ, phòng, ban, khoa phát động thi đua, làm rõ chức năng nhiệm vụ của từng cán bộ, đoàn viên, tổ chức ký cam kết thi đua; thực hiện quy trình xét duyệt thi đua chặt chẽ hơn, dân chủ hơn và nêu cao trách nhiệm của từng cá nhân gắn với danh hiệu thi đua và phần thưởng về vật chất.

Các phong trào thi đua luôn gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các nhà trường và được thực hiện sôi nổi, rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, được đông đảo cán bộ viên chức, người lao động hưởng ứng, tập trung vào phong trào thi đua “Giảng dạy tốt, học tập tốt, quản lý tốt”, “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”, “Người tốt, Việc tốt”, đổi mới phương pháp dạy và học, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến, biên soạn chương trình, giáo trình; động viên cán bộ viên chức tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm; tổ chức các hội thi “Giáo viên dạy giỏi”… góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý, giảng dạy và phục vụ giảng dạy.

Thông qua thi đua, trong các Trường đã xuất hiện nhiều tấm gương nhà giáo ưu tú, mẫu mực, tận tụy với nghề, với sinh viên, có nhiều đề tài nghiên cứu cấp nhà nước, cấp bộ, cấp trường được phát huy, đưa vào ứng dụng có hiệu quả trong công tác giảng dạy và học tập. Năm học 2018 – 2019, trong các Trường đã có 127 giáo viên dạy giỏi các cấp; 568 đề tài, sáng kiến kinh nghiệm được ứng dụng vào thực tế, có giá trị làm lợi hơn 11 tỷ đồng;

Đã có 05 tập thể được tặng Huân chương Độc Lập, Huân chương Lao động; 03 đơn vị được tặng cờ của Thủ tướng Chính phủ; 04 đơn vị và 05 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 21 tập thể và 129 cá nhân được tặng Bằng khen Bộ, Ngành và Thành phố; 58 tập thể xuất sắc cấp Bộ, Ngành, Thành phố; 218 tập thể xuất sắc cấp Trường; 18 chiến sỹ thi đua cấp Bộ, Ngành, Thành phố; 605 Chiến sỹ thi đua cấp Trường; 288 tập thể và 3.678 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; 127 giảng viên đạt danh hiệu dạy giỏi các cấp….

Cùng với thi đua trong chuyên môn, nghiệp vụ, phong trào thi đua “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” cũng tiếp tục được duy trì, đảm bảo cảnh quan và môi trường sư phạm trong các nhà trường. Công đoàn các trường đã tích cực đề xuất và phối hợp với chính quyền tổ chức chăm lo điều kiện làm việc, xây dựng sửa chữa thường xuyên cơ sở vật chất phòng học, phòng làm việc và mua sắm, sửa chữa các trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập cho giáo viên và sinh viên đồng thời tổ chức tốt việc trực và bảo vệ trường học, đảm bảo an toàn tài sản, trang thiết bị, phòng chống cháy nổ.

“Nhìn chung phong trào thi đua của các trường đã động viên được đông đảo cán bộ, giáo viên, nhân viên phát huy tiềm năng lao động sáng tạo, nâng cao hiệu quả các cuộc hội thảo khoa học, hội nghị chuyên đề, đổi mới phương pháp dạy và học, công tác nghiên cứu khoa học, góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của nhà trường”- Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu đánh giá.

Năm học 2019- 2020, Liên đoàn Lao động Thành phố chỉ đạo công đoàn các trường Đại học và Cao đẳng trên địa bàn tiếp tục phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với chính quyền để duy trì, phát động và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua trong cán bộ, viên chức, người lao động; hướng thi đua vào việc tham gia quản lý đơn vị, cải tiến phương pháp giảng dạy, nghiên cứu khoa học, đăng ký các công trình, đề tài, bằng lao động sáng tạo, hội thi sáng tạo kỹ thuật, đổi mới phương thức quản lý nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác đồng thời làm tốt việc sơ, tổng kết, nhân rộng gương điển hình tiên tiến để tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua ngày càng phát triển.

Chỉ tiêu đặt ra cho năm học 2019-2020 đối với các trường là: Có 75% trở lên tập thể đạt danh hiệu “Nếp sống văn hóa công nghiệp” và đạt danh hiệu “Nhà trường đạt chuẩn văn hóa”, có trên 70% CBVC, NLĐ đạt danh hiệu thi đua các cấp và trên 80% nữ cán bộ, viên chức, người lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”.