Logo Cung Cấp
Bầu tân Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật TP HCM

Bầu tân Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật TP HCM

1 năm trước vov.vn

GS-TS Nguyễn Văn Phước chính thức được bầu làm tân Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật TP HCM.


Sáng nay (22/11), Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật TP HCM tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 với chủ đề “Đoàn kết – Đổi mới – Phát triển”. Đại hội cũng bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới với 65 thành viên. GS-TS Nguyễn Văn Phước, Chủ tịch Hội Nước và Môi trường TP giữ chức Chủ tịch.

GS-TS Nguyễn Văn Phước. (Ảnh: Báo Đồng Nai)

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Liên hiệp hội đã làm tốt công tác phản biện, tư vấn và giám định xã hội; hoàn thành tốt 64 dự án tư vấn, phản biện và giám định xã hội; các hội thành viên và đơn vị trực thuộc đã hoàn thành hơn 570 dự án thuộc các lĩnh vực kinh tế - xã hội, văn hóa, môi trường, y tế, giáo dục, giao thông vận tải, thủy lợi… Hoạt động này đã giúp cho nhiều sở ngành, đơn vị, doanh nghiệp và nhiều dự án phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa TP được thực hiện một cách khoa học, nhanh chóng và chuẩn xác, mang lại hiệu quả rõ rệt.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho rằng; trước thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đòi hỏi Liên hiệp hội và các nhà khoa học nỗ lực phấn đấu đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển nhanh và bền vững của TP và đất nước. Liên hiệp hội phải giữ vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết và phát huy sức mạnh sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học – công nghệ; là chỗ dựa tin cậy của Thành ủy và UBND TP, là thành viên tích cực của UB MTTQViệt Nam TPHCM; đẩy mạnh nghiên cứu, phổ biến thông tin và tri thức khoa học – công nghệ, tư vấn, phản biện và giám định xã hội, góp phần tích cực và có hiệu quả vào sự phát triển kinh tế - xã hội TPHCM.

Ông Nguyễn Thành Phong nói: "Liên hiệp hội phải thực sự là lực lượng nòng cốt đi đầu trong sự nghiệp xây dựng đội ngũ trí thức, trước hết là đội ngũ trí thức, xây dựng đội ngũ trí thức lớn mạnh đạt chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của TP. Có giải pháp hiệu quả, phát huy hơn nữa năng lực đổi mới và sáng tạo của đội ngũ trí thức, chủ động tham gia thực hiện các hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội và tham mưu cấp ủy, chính quyền TP".

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2019 – 2024 với 65 thành viên. GS– TS Nguyễn Văn Phước, Chủ tịch Hội Nước và Môi trường TP) giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM nhiệm kỳ VII./.

Hà Khánh/VOV-TP HCM