Logo Cung Cấp
Chủ động nắm tình hình, giải quyết dứt điểm các vụ KN, TC

Chủ động nắm tình hình, giải quyết dứt điểm các vụ KN, TC

2 năm trước thanhtra.com.vn

Năm 2019, Thanh tra TP Hà Nội đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc và chương trình công tác của UBND TP; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tăng cường kiểm tra, rà soát, đôn đốc việc giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài, góp phần bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.


Chánh Thanh tra TP Hà Nội Nguyễn An Huy. Ảnh: Thanh Lương

Bám sát những vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài

Những năm gần đây, dưới sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Thành ủy, UBND TP, Thanh tra TP Hà Nội đã đạt được những dấu mốc quan trọng, đáng nhớ, đặc biệt là trong năm 2019.

Từ cuối tháng 12/2018, Thanh tra TP đã tham mưu UBND TP ban hành Kế hoạch số 220/KH-UBND về công tác thanh tra năm 2019 và Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 26/12/2018 về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2019.

Ngoài ra, Thanh tra TP đã chỉ đạo các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch công tác thanh tra, công tác PCTN; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN,TC) và PCTN; giữ vững ổn định an ninh chính trị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Nhiều sự việc khiếu kiện đông người, phức tạp đã được Thanh tra Hà Nội xử lý nhanh chóng, dứt điểm.

Chánh Thanh tra TP Hà Nội Nguyễn An Huy cho biết, thực hiện Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập tổ công tác chỉ đạo, giải quyết một số vụ việc KN,TC đông người, phức tạp, kéo dài và Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về triển khai kiểm tra, rà soát các vụ việc KN,TC đông người, phức tạp, kéo dài, Chủ tịch UBND TP đã ban hành các văn bản, kế hoạch về kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc KN,TC đông người, phức tạp, kéo dài.

Theo đó, Chủ tịch UBND giao Thanh tra TP phối hợp với chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, giám đốc các sở, ngành, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch của Thanh tra Chính phủ. Nhiệm vụ trọng tâm là lập danh sách vụ việc KN,TC đông người, phức tạp, kéo dài, tiến hành kiểm tra, rà soát, đề xuất phương án giải quyết dứt điểm.

Trong năm 2019, các cơ quan hành chính của TP đã thực hiện 355 cuộc thanh tra, đã kết luận 211 cuộc. Qua thanh tra, đã phát hiện vi phạm 53,6 tỷ đồng; kiểm điểm trách nhiệm đối với 46 tập thể và 63 cá nhân do thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác quản lý dẫn đến sai phạm. Chuyển cơ quan điều tra 4 cuộc.

Trong công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, các sở, ngành đã phát hiện và xử phạt 46,57 tỷ đồng đối với các trường hợp vi phạm hành chính. “Trong số đó, cơ quan Thanh tra TP đã triển khai thực hiện 57 cuộc thanh tra gồm 20 cuộc theo kế hoạch và 37 cuộc đột xuất; đã kết luận 33 cuộc; phát hiện vi phạm và kiến nghị thu hồi 1,67 tỷ đồng, chuyển cơ quan điều tra 3 cuộc” - Chánh Thanh tra TP Hà Nội cho biết.

Ngoài việc thực hiện vai trò tham mưu cho UBND TP Hà Nội ban hành kế hoạch thanh tra, trực tiếp tham gia 57 cuộc thanh tra, Thanh tra Hà Nội còn tạo dấu ấn trong công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết KN,TC. Từ đầu năm đến nay, Thanh tra TP đã tiếp 1.014 lượt công dân; tiếp nhận 1.165 đơn và được UBND TP giao xác minh 680 vụ việc.

Sau 11 tháng nỗ lực thực hiện, Thanh tra TP đã báo cáo, kết luận 550 vụ, thực hiện 602/670 văn bản chỉ đạo về KN,TC và giải quyết theo thẩm quyền 13/20 vụ TC. Số vụ KN,TC và văn bản chỉ đạo còn lại đang trong thời hạn xác minh theo quy định của pháp luật.

Chánh Thanh tra TP Hà Nội thông tin: “Thực hiện chỉ đạo của UBND TP về việc tiếp tục rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ KN,TC phức tạp, tồn đọng, kéo dài, từ đầu năm đến nay, tôi đã trực tiếp làm việc với quận, huyện, thị ủy và UBND các quận, huyện, thị xã: Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Thanh Trì, Đông Anh, Chương Mỹ, Gia Lâm, Sơn Tây… để tư vấn cho các địa phương giải quyết một số vụ KN,TC tồn đọng, phức tạp, kéo dài”.

Giữ vững an ninh trật tự

Bên cạnh đó, Thanh tra TP còn tham mưu UBND TP xây dựng Báo cáo số 152 ngày 22/5/2019 về kết quả đánh giá công tác PCTN năm 2018, thực hiện theo Kế hoạch số 109 ngày 24/1/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện đánh giá công tác PCTN năm 2018, Báo cáo số 153/BC-UBND ngày 22/5/2019 về kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018 của TP.

Trong năm 2019, UBND TP Hà Nội đã tập trung vào các biện pháp phòng ngừa tham nhũng như: Tăng cường công khai, minh bạch trên các lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng, quản lý và sử dụng ngân sách Nhà nước, quản lý tài sản công, công tác tổ chức, tuyển dụng cán bộ… để hạn chế các sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, góp phần phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

“Nhìn chung, năm 2019, Thanh tra TP đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc và chương trình công tác của UBND TP; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cơ quan thanh tra đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai đồng bộ các lĩnh vực quản lý Nhà nước về thanh tra, giải quyết KN,TC và PCTN, nhất là công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC; rà soát, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài,... nhằm giữ vững an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô” - Chánh Thanh tra Nguyễn An Huy chia sẻ.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2020, ông Nguyễn An Huy cho biết, Thanh tra TP sẽ tiếp tục bám sát hướng dẫn định hướng công tác thanh tra hàng năm của Thanh tra Chính phủ và chỉ đạo của Thành ủy, HĐND và UBND TP.

Trong năm 2020, Thanh tra Hà Nội sẽ tổ chức tốt hoạt động thanh tra chuyên ngành trên tất cả các lĩnh vực quản lý Nhà nước, tập trung vào các lĩnh vực được dư luận xã hội quan tâm như tài nguyên và môi trường, y tế, giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm; văn hóa, giáo dục,…

Ông Nguyễn An Huy nhấn mạnh: “Một nhiệm vụ quan trọng khác, chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với các tổ công tác của Thành ủy và các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã tập trung kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài”.

Người đứng đầu ngành Thanh tra Thủ đô khẳng định năm 2020 sẽ phấn đấu giải quyết trên 85% số vụ việc KN,TC thuộc thẩm quyền; tổ chức thực hiện trên 80% các quyết định giải quyết KN có hiệu lực pháp luật, quyết định xử lý TC; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị chủ động nắm tình hình, giải quyết dứt điểm các vụ việc KN,TC nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng khiếu kiện đông người, phát sinh thành “điểm nóng”.

Thanh Lương