Logo Cung Cấp
Gần 600 doanh nghiệp tham gia hội nghị thực hiện hóa đơn điện tử

Gần 600 doanh nghiệp tham gia hội nghị thực hiện hóa đơn điện tử

2 năm trước www.baodongnai.com.vn

Ngày 22-11, Cục Thuế Đồng Nai phối hợp với Hội tư vấn thuế Việt Nam tổ chức hội nghị hướng dẫn chính sách thuế. Tham dự hội nghị lần này có gần 600 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.


Quang cảnh hội nghị hướng dẫn chính sách thuế

Tại hội nghị, các doanh nghiệp đã được hướng dẫn chi tiết thực hiện các thông tư của Bộ Tài chính như: Thông tư số 68/2019 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2019 về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; Thông tư số 66/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 110/2015 hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế; các công văn hướng dẫn xử lý vướng mắc về chính sách thuế trong quá trình thực thi các văn bản quy định pháp luật về thuế.

Tại hội nghị, các băn khoăn của doanh nghiệp về sử dụng cùng một lúc hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy; tính pháp lý của hóa đơn điện tử khi thực hiện giao nhận hàng hóa đã được cán bộ ngành Thuế giải đáp. Cũng tại hội nghị, một số công ty cung cấp phần mềm thực hiện hóa đơn điện tử đã trình bày các giải pháp về hóa đơn điện tử, dịch vụ hóa đơn điện tử.

Tin, ảnh: Vân Nam