Logo Cung Cấp
Hầu hết tác giả SGK bị đánh giá không đạt đều xin thẩm định lại

Hầu hết tác giả SGK bị đánh giá không đạt đều xin thẩm định lại

2 năm trước www.tienphong.vn

Chiều 22/11, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ (Bộ GD&ĐT) chủ trì họp báo công bố các bộ sách giáo khoa đã được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ký phê duyệt. Theo đó, có 32 SGK của 8 môn học và hoạt động giáo dục được thông qua, đưa vào dạy học cho lớp 1 trong năm học 2020-2021 tới.


Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ công bố có 32 SGK được thông qua.

Trong đó, có 24/32 SGK thuộc NXB giáo dục Việt Nam, 8 SGK thuộc NXB ĐH Sư phạm và NXB ĐH Sư phạm TP HCM. Theo ông Nguyễn Xuân Thành, Phó Vụ trưởng Vụ GD trung học, Giám đốc dự án Hỗ trợ đổi mới GD phổ thông (Bộ GD&ĐT): “Về nguyên tắc, các SGK được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phê duyệt đều được phép sử dụng trong nhà trường. Vấn đề chọn sách của đơn vị/tác giả nào làm tài liệu dạy học chính lệ thuộc vào tính phù hợp với điều kiện thực tế. Hiện Bộ đang xây dựng thông tư để hướng dẫn thực hiện luật. Căn cứ vào đó UBND cấp tỉnh sẽ thành lập hội đồng chọn sách để sử dụng tại địa phương”.

Theo Bộ GD&ĐT, trước đó, Bộ GD&ĐT đã tiếp nhận SGK từ 3 đơn vị đề nghị thẩm định gồm: NXB giáo dục Việt Nam; NXB Đại học Sư phạm; NXB ĐH Sư phạm TP HCM. Tổng số có 49 bản mẫu SGK đối với 9 môn học ở lớp 1 cụ thể như sau: Môn Tiếng Việt có 6 bản mẫu, môn Toán 6 bản mẫu, môn Đạo đức 6 bản mẫu, môn Tự nhiên – Xã hội 5 bản mẫu, môn Giáo dục thể chất 4 bản mẫu, môn Nghệ thuật (âm nhạc và mĩ thuật) 10 bản mẫu, Hoạt động trải nghiệm 6 bản mẫu và Tiếng Anh 6 bản mẫu.

Sau đó, dựa vào các tiêu chí, tiêu chuẩn và các yêu cầu cần đạt của từng bản mẫu SGK theo quy định tại Thông tư 33, Hội đồng tiến hành thẩm định từng bản mẫu và kết luận theo 3 mức: Đạt, Không đạt; Đạt nhưng cần sửa chữa. Sau 2 vòng thẩm định, kết quả có 38/49 mẫu SGK lớp 1 ở tất cả 9 môn học/hoạt động giáo dục (77,7%) được đánh giá “Đạt”; có 11/49 bản mẫu SGK lớp 1 ở 6 môn học/ hoạt động giáo dục (22,3%) đánh giá “Không đạt”.

Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT, hầu hết các tác giả có bản mẫu SGK xếp loại “Không đạt” đều có nguyện vọng gửi đơn thông qua NXB đề nghị Bộ được tiếp tục chỉnh sửa, biên soạn lại theo góp ý của Hội đồng thẩm định và tiếp tục quy trình thẩm định lại. Bộ sẽ tổ chức thẩm định lại các bản mẫu này như thẩm định lần đầu vào tháng 12/2019.

Hà Linh