Logo Cung Cấp
Bộ GD&ĐT công bố 32 sách giáo khoa lớp 1 mới

Bộ GD&ĐT công bố 32 sách giáo khoa lớp 1 mới

1 năm trước plo.vn

Có 32 sách giáo khoa lớp 1 của 8 môn học biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông mới được phê duyệt trong lần này.


Chiều 22-11, Bộ GD&ĐT họp báo công bố kết quả thẩm định sách giáo khoa (SGK) lớp 1 biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018.

Tại cuộc họp báo, ông Thái Văn Tài - Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học (Bộ GD&ĐT) cho biết vào tháng 6-2019, Bộ GD&ĐT ban hành kế hoạch về việc tổ chức thẩm định SGK lớp 1 biên soạn theo chương trình GDPT 2018.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ chủ trì cuộc họp báo. Ảnh: LH

Hết thời hạn thông báo, có ba nhà xuất bản (NXB) đề nghị được thẩm định: NXB Giáo dục Việt Nam, NXB ĐH Sư phạm và NXB ĐH Sư phạm TP.HCM. Tổng số có 49 bản mẫu SGK đối với 9 môn học ở lớp 1. Bao gồm môn tiếng Việt có 6 bản mẫu; môn Toán có 6 bản mẫu; môn Đạo đức 6 bản mẫu; môn Tự nhiên - Xã hội 5 bản mẫu; môn Giáo dục thể chất 4 bản mẫu; môn Nghệ thuật (Âm nhạc) 5 bản mẫu; môn Nghệ thuật (Mĩ thuật) 5 bản mẫu; Hoạt động trải nghiệm 6 bản mẫu; môn Tiếng Anh 6 bản mẫu.

Sau khi tiếp nhận bản mẫu sách giáo khoa từ Ban Tổ chức, Hội đồng thẩm định SGK tiến hành thẩm định dựa vào các tiêu chí, tiêu chuẩn và các yêu cầu cần đạt của từng bản mẫu SGK theo quy định tại Thông tư số 33 và kết luận theo ba mức: “Đạt”, “Đạt nhưng cần sửa chữa” và “Không đạt”.

Sau 2 vòng thẩm định, kết quả có 38/49 bản mẫu sách giáo khoa lớp 1 ở tất cả 9 môn học/hoạt động giáo dục (77,70%) được đánh giá mức “Đạt”; 11/49 bản mẫu sách giáo khoa lớp 1 ở 6 môn học/hoạt động giáo dục (22,3%) được đánh giá “Không đạt”.

Sau khi tiếp nhận các bản mẫu SGK lớp 1 được Hội đồng thẩm định đánh giá mức “Đạt”, Bộ GD&ĐT tiến hành các bước rà soát, kiểm tra cuối cùng về các nội dung liên quan đến tính pháp lí đối với sách giáo khoa để trình Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phê duyệt.

"Ngày 21-11-2019, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ký Quyết định số 4507/QĐ-BGDĐT Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. Theo đó, có 32 sách giáo khoa của 8 môn học được phê duyệt trong lần này", ông Thái Văn Tài - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học cho biết.

Riêng với môn Tiếng Anh, đây là môn tự chọn nên sau khi công bố SGK các môn học bắt buộc mới tiến hành công bố.

Còn với những tác giả có bản mẫu SGK xếp loại “Không đạt” có nguyện vọng và gửi đơn (thông qua NXB) đề nghị về Bộ GDĐT để được tiếp tục chỉnh sửa, biên soạn lại theo góp ý của các Hội đồng và tiếp tục trình thẩm định lại theo quy định. Bộ GDĐT sẽ tổ chức thẩm định các bản mẫu này như thẩm định lần đầu vào tháng 12-2019”, ông Tài cho biết.

A.HIỀN