Logo Cung Cấp
Vi phạm quy định về mua, bán nợ của tổ chức tín dụng sẽ bị phạt đến 100 triệu đồng

Vi phạm quy định về mua, bán nợ của tổ chức tín dụng sẽ bị phạt đến 100 triệu đồng

1 năm trước baochinhphu.vn

Theo Nghị định 88/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, vi phạm quy định về mua, bán nợ của tổ chức tín dụng sẽ bị phạt đến 100 triệu đồng.


Ảnh minh họa

Cụ thể, về vi phạm quy định về mua, bán nợ của tổ chức tín dụng, phạt tiền từ 80-100 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Bán khoanh nợ đã được sử dụng để bảo đảm nghĩa vụ dân sự khác, trừ trường hợp bên nhận bảo đảm đồng ý bằng văn bản về việc bán nợ; bên bán nợ mua lại các khoản nợ đã bán trừ trường hợp quy định tại Điều 148 Luật các tổ chức tín dụng đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Phạt tiền từ 50-80 triệu đồng đối với hành vi không thành lập Hội đồng mua, bán nợ khi thực hiện mua, bán nợ.

Nghị định cũng quy định mức phạt đối với vi phạm quy định về mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của tổ chức tín dụng Việt Nam.

Theo đó, phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm: Quản lý khoản nợ xấu đã mua và kiểm tra, giám sát tài sản bảo đảm có liên quan đến khoản nợ xấu không đúng quy định của pháp luật; ủy quyền cho tổ chức tín dụng và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động được ủy quyền không đúng quy định của pháp luật; thực hiện các biện pháp cơ cấu lại, hỗ trợ tài chính cho khách hàng vay không đúng quy định của pháp luật; góp vốn, mua cổ phần không đúng quy định; trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro đối với khoản nợ xấu đã mua theo giá thị trường không đúng quy định của pháp luật.

Phạt tiền từ 10-15 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm: Mua, bán nợ xấu không đúng quy định của pháp luật; xử lý tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu đã mua không đúng quy định của pháp luật.

Đối với hành vi vi phạm thực hiện các hoạt động được Công ty Quản lý tài sản của tổ chức tín dụng Việt Nam ủy quyền sau khi bán nợ không đúng quy định của pháp luật thì sẽ bị phạt tiền từ 15-20 triệu đồng.

Chí Kiên