Logo Cung Cấp
TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: CHO Ý KIẾN VỀ LUẬT THANH NIÊN SỬA ĐỔI

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: CHO Ý KIẾN VỀ LUẬT THANH NIÊN SỬA ĐỔI

1 năm trước quochoitv.vn

Luật thanh niên sửa đổi không nên quy định theo hướng liệt kê, quy định chính sách trên tất cả các lĩnh vực có sự hiện diện của thanh niên mà nên cụ thể và có sự tập trung nhất định. Đồng thời đảm bảo mối tương quan giữa chính sách được đưa ra và biện pháp bảo đảm thực hiện trong dự thảo Luật.