Logo Cung Cấp
Ngân hàng Việt Nam 9 tháng đầu năm 2019 qua những con số

Ngân hàng Việt Nam 9 tháng đầu năm 2019 qua những con số

1 năm trước bizlive.vn

BizLIVE tổng hợp một số dữ liệu về quy mô vốn, tổng tài sản, tăng trưởng tín dụng, tình hình nợ xấu, hiệu quả khai thác vốn, tài sản, lợi nhuận… của các nhà băng kết thúc 9 tháng đầu năm 2019.


TRẦN THÚY