Logo Cung Cấp
Hà Nội: Tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa, thể thao lớn

Hà Nội: Tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa, thể thao lớn

1 năm trước phapluatxahoi.vn

Năm 2019, quy mô, chất lượng của các hoạt động văn hóa, nghệ thuật của Thủ đô tiếp tục được đổi mới, mở rộng và nâng cao. Nhiều sự kiện văn hóa, thể thao lớn đã được tổ chức thành công, gây được dư luận tốt trong công chúng Thủ đô và du khách trong, ngoài nước.


Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản - Hà Nội 2019

Trong đó, đáng chú ý là lễ hội hoa Anh đào, lễ hội văn hóa, ẩm thực,... giới thiệu về văn hóa Việt Nam và Hà Nội ra thế giới; tích cực tuyên truyền, thực hiện 02 Quy tắc ứng xử trên địa bàn Thành phố; tích cực xây dựng hồ sơ đề xuất và được UNESCO ghi danh Hà Nội vào mạng lưới 246 “Thành phố sáng tạo” và tổ chức thực hiện tốt các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao chào mừng các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn; tổ chức thường xuyên các lễ hội văn hóa, ẩm thực, phố đi bộ,... nhằm quảng bá văn hóa, thu hút khách du lịch.

Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động đẩy mạnh phát triển và nâng cao chất lượng sáng tác, nghệ thuật. Đã hoàn thành công tác kiểm tra, khảo sát hiện trạng 149 di tích đã xếp hạng, di tích cách mạng kháng chiến. Thể thao thành tích cao tiếp tục dẫn đầu cả nước về số huy chương; khẩn trương chuẩn bị các điều kiện tổ chức Giải đua xe công thức 1 lần đầu tiên tại Hà Nội vào tháng 4-2020.

Năm 2020, Hà Nội xác định tiếp tục xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; tăng cường các đoàn nghệ thuật đáp ứng nhu cầu của nhân dân và giao lưu trong nước, quốc tế. Bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân. Đẩy mạnh Cuộc vận động xây dựng “Người Hà Nội thanh lịch, văn minh”; tiếp tục thực hiện “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Hà Nội” và “Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố Hà Nội”. Tổ chức tốt các sự kiện văn hóa nhân dịp các ngày lễ lớn trong năm; Tích cực triển khai các hoạt động trong mạng lưới “Thành phố sáng tạo”; Đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao quần chúng; Tổ chức tốt Giải đua xe công thức 1, các giải thi đấu thể thao quốc gia và quốc tế. Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ Seagames 31.

TQ