Logo Cung Cấp
Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay tối đa 2,5 triệu đồng/tháng

Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay tối đa 2,5 triệu đồng/tháng

1 năm trước congluan.vn

Từ ngày 01/12, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn sẽ được cho vay tối đa lên tới 2,5 triệu đồng/tháng/học sinh sinh viên. So với mức cũ đã áp dụng từ 15/6/2017 thì mức cho vay tối đa đối với học sinh sinh viên tăng thêm 1 triệu đồng/tháng/học sinh sinh viên.


Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay tối đa 2,5 triệu đồng/tháng. Ảnh minh họa

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1656/QĐ-TTg điều điều chỉnh mức cho vay về tín dụng đối với học sinh sinh viên.

Theo Quyết định trên thì mức cho vay tối đa là 2,5 triệu đồng/tháng/học sinh sinh viên. Như vậy, so với mức cũ đã áp dụng từ 15/6/2017 thì mức cho vay tối đa đối với học sinh sinh viên tăng thêm 1 triệu đồng/tháng/học sinh sinh viên.

Chương trình tín dụng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc cả về kinh tế, chính trị và xã hội, tạo được sự đồng thuận cao của các ngành, các cấp, của cộng đồng xã hội, sự gắn kết giữa kinh tế với xã hội trong công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần tạo nguồn nhân lực cho đất nước.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền cân đối, bố trí vốn cho vay, vốn cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý cho Ngân hàng Chính sách xã hội để triển khai thực hiện chương trình sau năm 2020 theo quy định của pháp luật.

Ngân hàng Chính sách xã hội có trách nhiệm thực hiện cho vay, giám sát, thu hồi nợ vay theo quy định của pháp luật hiện hành, trong phạm vi tăng trưởng kế hoạch tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội đã được Thủ tướng Chính phủ giao hàng năm; tự cân đối nguồn vốn thực hiện từ nay đến năm 2020 trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Đối tượng được vay vốn là học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo học tại các trường đại học (hoặc tương đương đại học), cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và tại các cơ sở đào tạo nghề được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam gồm:

- Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động.

- Sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc hộ nghèo theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật.

- Sinh viên là thành viên của hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% mức thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình nghèo theo quy định của pháp luật.

- Sinh viên mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, dịch bệnh trong thời gian theo học có xác nhận của UBND xã phường, thị trấn nơi cư trú.

Việc vay vốn đối với sinh viên được thực hiện theo phương thức thông qua hộ gia đình. Đại diện hộ gia đình là người trực tiếp vay vốn và có trách nhiệm trả nợ Ngân hàng chính sách xã hội.

- Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động được trực tiếp vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội nơi Nhà trường đóng trụ sở.

Điều kiện vay vốn là học sinh, sinh viên đang sinh sống trong hộ gia đình cư trú hợp pháp tại địa phương nơi cho vay phải có đủ các tiêu chuẩn quy định về đối tượng được vay vốn:

- Đối với sinh viên năm thứ nhất phải có giấy báo trúng tuyển hoặc giấy xác nhận được vào học của Nhà trường.

- Đối với sinh viên từ năm thứ hai trở đi phải có xác nhận của Nhà trường về việc đang theo học tại trường và không bị xử phạt hành chính trở lên về các hành vi: cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp, buôn lậu.

Thời hạn cho vay được tính là khoảng thời gian được tính từ ngày sinh viên bắt đầu nhận vốn vay cho đến ngày trả hết nợ (gốc và lãi) được ghi trong hợp đồng tín dụng.

Lãi xuất cho vay đối với học sinh, sinh viên là 0,6%/tháng được áp dụng cho các khoản vay kể từ khi QĐ này có hiệu lực thi hành. Lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12, áp dụng đối với các khoản giải ngân mới kể từ khi quyết định này có hiệu lực thi hành.

PV