Logo Cung Cấp
Kết quả bỏ phiếu miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Kết quả bỏ phiếu miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

2 năm trước vtc.vn

Với đa số phiếu thuận, Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế với bà Nguyễn Thị Kim Tiến.


Duy Thành