Logo Cung Cấp
Bỏ phiếu miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến: 424 phiếu Đồng ý, 30 phiếu Không đồng ý

Bỏ phiếu miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến: 424 phiếu Đồng ý, 30 phiếu Không đồng ý

1 năm trước baodautu.vn

Tại phiên bỏ phiếu kín phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, đã có 30/456 đại biểu có mặt không đồng ý với điều này. Tiếp đó, 29 đại biểu không tán thành với dự thảo Nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm.


16 giờ chiều nay (22/11), Quốc hội đã công bố kết quả kiểm phiếu miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV đối với ông Nguyễn Khắc định và phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 với bà Nguyễn Thị Kim Tiến.

Việc bỏ phiếu được tiến hành theo hình thức bỏ phiếu kín.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiến hành bỏ phiếu

Theo biên bản kiểm phiếu, có 459/483 đại biểu Quốc hội có mặt tại hội trường hôm nay.

Đối với việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV đối với ông Nguyễn Khắc Định, Ban kiểm phiếu đã phát ra 459 phiếu, thu về 456 phiếu. Tất cả các phiếu thu về đều Đồng ý với việc miễn nhiệm.

Đối với việc phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 với bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Ban kiểm phiếu đã phát ra 459 phiếu, thu về 454 phiếu. Trong đó, 424 phiếu Đồng ý và 30 phiếu Không đồng ý với việc phê chuẩn miễn nhiệm.

Sau khi nghe Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo 2 Nghị quyết về việc miễn nhiệm và phê chuẩn miễn nhiệm nói trên, Quốc hội đã biểu quyết thông qua 2 Nghị quyết bằng hệ thống điện tử.

100% các đại biểu đã bấm nút Tán thành thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV.

Trong khi đó, đối với Nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến, có 431 đại biểu đã tham gia biểu quyết. Kết quả, có 395 đại biểu Tán thành, 29 đại biểu Không tán thành và 7 đại biểu Không biểu quyết.

Kết quả biểu quyết dự thảo Nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến

Chia sẻ trước khi kết thúc chương trình làm việc chiều nay của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, Quốc hội mừng cho ông Nguyễn Khắc Định đã hoàn thành nhiệm vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV, song “chia tay cũng buồn”.

Ngày 25/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội thay ông Nguyễn Khắc Định và Quốc hội bỏ phiếu kín để bầu chức danh này.

Đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến, sau khi Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ Y tế, bà Nguyễn Thị Kim Tiến sẽ nhận nhiệm vụ Trưởng Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương theo bổ nhiệm của Bộ Chính trị, thay ông Nguyễn Quốc Triệu.

Trước đó, ngày 14/10, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã nhận quyết định kiêm chức Bí thư Ban cán sự Đảng bộ Y tế, thay bà Nguyễn Thị Kim Tiến.

Kỳ Thành